1956 október-november

 

1956 Pesthidegkúton – helyi események:

1.) A Köteles-csoport:

1956. október 28.

A rádióban elhangzott felszólításra Pesthidegkúton is megalakult a nemzetőrség. Nemzeti színű karszalagot hordtak, nemzetőri igazolvánnyal azonban nem rendelkeztek.

Fegyvere sem volt mindegyiknek.

A csoport létszáma kezdetben 15 fő volt, később kb. 25 fő.

Vezetőjük Köteles Lajos

Október 29 – november 3.

A csoport a tanácsházán – Községház u. 12. – állomásozott.
 

Október 30.

Köteles az együttműködő rendőröket hazaárulóknak nevezve elzavarta a csoportból.

Három honvédtiszt [két őrnagy, egy százados?] érkezett a Petőfi Akadémiáról és csatlakoztak a csoporthoz. Ők szerezték be a csoport számára a nagyobb mennyiségű fegyvert, és az élelmiszert. A fegyveres csoport tagjait pedig fegyverforgatásra és térképismeretre tanították.

November 1 – november 2.

Eisemann János Köteles helyettese.

November 3.

A Köteles-csoport a tanácsházáról a SZOT-üdülőnek használt egykori Klebelsberg-kastélyba tette át székhelyét. Az irodát az emeleten rendezték be, ott adták ki az utasításokat.

A konyhában lehetett étkezni. A konyha ablakában egy világvevő rádió szólt, amelyen a nemzetőrök és a civilek meghallgatták Nagy Imre beszédét.

A csoport több ÁVH-s katonatiszt lakásán tartott házkutatást.

Élelmet és fegyvereket a honvédségtől szereztek.

Fegyverzetük 10 db puskából, 4-5 géppisztolyból és két golyószóróból, valamint kézigránátokból állott. A fegyverraktár az üdülő egyik épületének kamrájában volt.

Vállalták a községben a rendfenntartást, ennek érdekében fegyveresen járőröztek Pesthidegkúton, de a szovjet csapatokkal szembeni harcot is feladatul tűzték ki, ezért a harckocsik ellen benzines palackokat szereztek be.

A SZOT-üdülőbe költözésük után rögtön őrszemeket állítottak a község templomtornyába, hogy figyeljék jönnek-e a szovjet katonák. Őrszolgálatot teljesítettek az üdülő kapujában is, ekkor egymásnak adták át a puskát (hadipuska).

 

November 4.

Az a hír terjedt el, hogy a falu végén ávósok jelentek meg. Zűrzavar támadt, Kötelesék felugráltak a tehergépkocsira és elhajtottak. A Széna téri fegyveres csoport hívására felfegyverkezve a Széna térre mentek, hogy az ottani felkelőknek segítségére legyenek.

A harcokban Köteles Lajos mellett a pesthidegkúti csoport tagjaként részt vett Benkő József, Holczinger Mátyás és Holczinger János.

Fotó: Thaler Tamás
Fotó: Thaler Tamás

November 6.

A SZOT-üdülőbeli fegyveres csoport feloszlott. A Köteles-csoport még ezen a napon feloszlott.

Pesthidegkúton megjelentek a szovjet páncélosok, és bekvártélyozták magukat az üdülőbe.

 

2.) Rásó László Vilmos és társai:

Október 28.

Rásó László Köteles Lajos felszólítására belépett a nemzetőrség soraiba.

Október 30.

Jelentkezett a csoportnál Benkő József is.

Ezen a napon még együtt működtek a kerületi kapitányság ottani rendőrőrsével, s együttesen teljesítettek őrszolgálatot.

Október 31.

A csoport Köteles parancsára éjjel Tódor József, ÁVH-s tiszt lakásán házkutatást tartott.

Miután Tódor nem találták otthon, távoztak.

November 1.

A csoport tagjai megrohanták Jakab ÁVH-s őrnagy házát, hogy nevezettet elfogják. Jakab azonban a közeli hűvösvölgyi erdőbe menekült.

A csoport további házkutatásokat és előállításokat foganatosítottak ÁVH-sok és kommunisták ellen.

November 2.

Köteles Lajos megbízta Benkő Józsefet a csoport parancsnokhelyettesi teendőinek ellátására.

November 4.

A csoport fele, kb. 20-25 fő, felfegyverkezve tehergépkocsival a Széna téri felkelők támogatására sietett. A csoporttal tartott Rásó László is.

A Széna téren az egyik ház padlásán társaival együtt a tetőt kibontva, golyószórós tüzelőállást létesített.

Miután a szovjet alakulatok keresztülvonultak a Széna téren, a Köteles csoport, kb. huszonöt fő, visszatért Pesthidegkútra.

Hazafelé menet a II. kerületi Tárogató úti SZOT-iskolában tartózkodó szabadságharcosok kérték, hogy segítsenek az iskolában elhelyezett fegyverek, lőszerek, és egyéb katonai ruházati és felszerelési anyagok elszállításában.

Rásó László és társai a fegyvereket és egyéb felszerelési anyagokat a máriaremetei, ún. várhegyi laktanyába szállították.

A késő esti órákban három honvédtiszt keresett szállást. Rásó a pesthidegkúti SZOT-üdülőbe kísérte őket.

November 5.

Rásó másodmagával visszament a Tárogató úti SZOT-üdülőbe, és az előző nap ott hagyott honvédségi felszereléseket – bakancsokat, pokrócokat, ruházati felszerelési tárgyakat – felpakolva a gépkocsira, a máriaremetei kultúrotthonba szállították, ahol ekkor már a Szabó-féle csoport tartózkodott.

November 6-a előtt

Rásó László másodmagával gépkocsival tejet szállított a csecsemőotthonnak, szenet a pékeknek.

November 6.

A János Kórházba szállított pesthidegkúti pékségből kenyeret, majd a kórházból két ápolónővel elindult a Moszkva tér irányába sebesültszállítás céljából.

A Városmajor környékén szovjet csapatok feltartóztatták őket, átvizsgálták a gépkocsit, majd tolmács útján felkérték őket, hogy a Várból szállítsanak sebesülteket a kórházba.

Vállalták, de ahogy a Várfok utcán megközelítették a Bécsi kaput, ismeretlenek gépfegyverekkel tüzeltek rájuk, majd kézigránátokat hajítottak feléjük.

Rásó kivételével mindenki megsérült.

 

 

3.) LÉNÁRD OTTÓ  (Pesthidegkút, 1929. június 26. – Budapest, 1958. január 28.)

Nh. Lénárd János bádogos – Köles Ilona fia. Hétéves korában elveszítette apját, anyja kilenc gyerekkel maradt egyedül. Ottó fia péknek tanult.

1944.    Leventeként vitték el a Szudéta-vidékre, ahol francia hadifogságba esett

1948.    Hazatért. Az Andrássy út 60-ban több hétig tartott, míg igazolták

Kocsikísérőként dolgozott.

1950.    Behívták katonának. Szolgálata alatt három alkalommal is elítélték, mert a szabadságáról késve ment vissza. 1951-ben pl. önkényes távozás miatt 5 hónap börtönbüntetést kapott.

1953.  Leszerelt. Segédmunkás.

1954. Tavasszal a vonaton verekedésbe keveredett. Négy év börtönbüntetésre ítélték, amit később még egy évvel megtoldottak, mert nem adta le vállalati ruháját, amit társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett sikkasztásnak minősített a bíróság.

1956. október 26. A tömeg kiszabadította az oroszlányi rabmunkahelyről. Haza indult.

1956. október 27. A Budakeszi úti laktanyában feltartóztatták, s csak négy nap múlva szabadult.

1956. október 30. Csatlakozott a Katonai Ügyészség Fő utcai épületében lévő Butkovszky Emánuel vezette nemzetőrséghez. Butkovszky parancsnokhelyettesnek nevezte ki és az operatív csoport irányításával bízta meg. Az államvédelmi beosztottak és a pártfunkcionáriusok begyűjtése volt a feladata. Csak két-három személyt állított elő.

1956. november 2. Szolgálat közben megsebesült a lábán.

1956. november 4. Hajnalban fegyvert szállított a Bécsi úti ellenállóknak, majd hazament. Néhány napig élelmiszert szállított a János Kórház számára.

1956. november 12. Jelentkezett a Markó utcában hátralévő büntetésének letöltésére, de az ügyészség úgy határozott, hogy egyelőre nem bevonulnia. Elbocsátó papírt és személyi igazolványt kapott.

A Dunai Rév Vállalatnál kezdett el dolgozni.

1957. március 3.   Letartóztatták.

1957. december 4.   Első fokon a Budapesti Katonai Bíróság tanácsa szervezkedésben való részvétel vádjával tizenöt év börtönbüntetésre ítélte

Berecz György és társai perében.

1958. január 27.     A másodfokon eljáró Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának külön-tanácsa szervezkedés vezetésének minősítette, és börtönbüntetését halálos ítéletre súlyosbította.

1958. január 28.     Az ítéletet végrehajtották.
 

Sírja: Rákoskeresztúri köztemető, Budapest. Nemzeti Sírkert. Parcella, Szakasz, Sor, Sír: 301, N/A, 15,  N/A

 

 

4.) És, amire mi, a Helytörténeti Kör tagjai, emlékezünk…

Czemmel László:

„A Templom (akkor: Schőnherz) utcában laktunk. Kora délelőtt leköltöztünk a pincébe dunyhákkal, ágyneművel.

Apám nézte, hogy mennek a tankok az utcában. Kerítésünk nem volt…

A Klebelsberg-kastély vaskapuja nyitva volt, két tank állt benn. Az orosz katonák csokoládét osztottak. A tank körül a föld tele volt cigarettacsikkel.

Öt éves voltam.”

Küller András:

„Az Ady Endre (ma: Hidegkúti) út 271. sz. alatt laktak anyai nagyszüleim. Náluk

voltunk akkor, amikor november elején katonai gépkocsik és a tankok mentek

Solymár felé. A bejárati ajtó ablakból néztem.

Nagymamám rám szólt: gyere el az ablak elől! Gyerekként is megéreztem, hogy a

felnőttek félnek.”

Helter Ferenc:

„A Gazda utca 25 sz. alatt laktunk. A Klebelsberg-kastélyban nemzetőrök voltak.

A felkelő fiatalok fegyverrel, fegyver nélkül futottak a Gazda utcából a kerteken át a Kálvária hegy irányába. A Hidegkúti út felől lőtték őket tankokból. A csőszkunyhókat is szétlőtték. A felkelők Solymár, Nagykovácsi felé, a Zsíros hegy irányába menekültek. Repülőgépből is lőttek rájuk.

Czaga Viktória:

„A Templom (akkor: Schőnherz) utcában laktunk, albérletben. Amikor az oroszok elérték az utcánkat, a nőket és a gyerekeket egy pincébe menekítették, a férfiak a tankok elvonulása után a kerítések fedezékében az utca végébe siettek és nézték, hogyan lövik a hegyoldalt, amerre a forradalmárok elmenekültek.

Én egy, a pincéből kileselkedő fiút faggattam, hogy néz ki egy tank.