2012

 

1.)

Emlékeztető, a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör megalakulásáról 2012. október 17.

Jelenlévők:

Czemmel László, dr. Czaga Viktória, Erdőfy András, Fehér László, Gáti Pálné dr., Glattfelder Mónika, Hanák Erzsébet), Helter Ferenc, Ivánfi Csanád, Nyékhelyi István,  Oszvaldné Fábián Zita, Skublicsné Manninger Alexandra, Vörös Tivadar, Wenzon Gusztáv

            Jelenlévők elhatározzák, hogy újra megalakítják Pesthidegkúti Helytörténeti Kört a helyi épített és írott értékek feltárására, számbavételére, és megmentésére.

Az első összejövetelen felmerült:

- a Véka utcai temető helyzete, amelynek lezárt temetőként kezelése Pesthidegkút történetének értékes része kell, hogy maradjon. A feladat megoszlik a 2. kerületi önkormányzat és a Fővárosi Temetkezési Intézet között.

- a régi községháza épületének további sorsa. A helyi egyesületek és a hidegkúti polgárok nagy része helytörténeti gyűjteményt, helytörténeti múzeumot látna szívesen az épületben. Azzal, hogy az épületet a Klebelsberg Kultúrkúria kezelésébe adták/adják reményt ad arra, hogy ezek a célok megvalósulnak.

            A kialakult beszélgetés során a Kör tagjai ismerkedtek egymással, és Pesthidegkút történetével.

A legközelebbi találkozó időpontja és témája a Városrészi Önkormányzat kihelyezett ülésének időpontja, helyszíne a régi községháza. Az épület megtekintése után a lehetőségek és feladatok megbeszélése.

A Kör tagjait dr. Czaga Viktória értesíti e-mailben, telefonon, stb.

dr. Czaga Viktória s.k.

 

2.)

Temetőlátogatás, 2012. november 29.

Túratársak, abc-ben: Czaga Viktória, Czemmel László, Erdőfi András, Farkas Béláné (Sárika), Glattfelder Mónika, Helter Ferenc, Nyékhelyi István, Oszwaldné Fábián Rita, Szentirmai-Zöld Máté, Tarcsányi Ottilia, Vörös Éva, Vörös Tivadar

Szentirmai-Zöld Máté röviden tájékoztatott a temetői kereszt megmentésének lehetőségéről, hogy a takarítást végző vállalkozó, az ófalui plébános és a VÖK együttműködésével sor kerülhet a kereszt mentésére, ehhez azonban a 2. kerületi önkormányzatnál kell még lépéseket tenni. Amint engedély lesz a kereszt elszállítására, jelezni fogja. Összehangolt munkára lesz szükség.

A séta során bejártuk a temetőt, Helter Ferenc kalauzolásában ismerkedtünk a történetével.

A területen még dolgoznak a munkások, takarítják, összehordják a szemetet, a hulladékot. Az egykori ravatalozót lebontották, helyét betemették. A kereszt magában áll, talapzata két helyen megrepedt.

Vita alakult ki arról, hogy el kell-e szállítani biztonságos helyre a keresztet. Egyrészről az a vélemény, hogy itt helyben kell a megóvásáról gondoskodni, másrészről, hogy elszállítva, az ófalui templom kertjében fektetve, elhelyezve lenne biztonságban. Később, amikor kegyeleti parkot alakítanak itt ki, akkor vissza kell helyezni.

A bejárás során meggyőződhettünk arról, hogy a terület egy részéhez nem nyúltak, itt laknak még (hajléktalanok?), hétvégi házhoz hasonló roncsok, ill. gaz, szemét, hulladék is látható ezen a területen.

A terület másik részén a lezárt Véka utcai temető, ennek rendbe tétele a Fővárosi Temetkezési Intézet feladata.

A Helytörténeti Kör jelen lévő tagjai Czaga Viktória javaslatára megegyeztek abban, hogy megfelelő időjárás esetén a sírkövek feliratait olvashatóvá teszik, a sírköveket jegyzékbe veszik. Az így készített jegyzéket pedig eljuttatják a 2. kerületi önkormányzatnak, és a temetkezési intézetnek, hogy a temető rendbe tételekor ügyeljenek a sírok megmaradására.

Czaga Viktória, a Kör vezetője