2013

1.)

Emlékeztető, a pesthidegkúti Helytörténeti Kör 2013. január 18-i összejöveteléről, Klebelsberg Kultúrkúria

Jelen vannak, abc sorrendben: Czaga Viktória, Czemmel László, Heidenreich Márton, Helter Ferenc, Marosvári István, Vörös Éva, Vörös Tivadar, Wenzon Gusztáv

            Az összejövetelen elfogadtuk a Helytörténeti Kör 2013-ra tervezett programját:

- a Véka utcai lezárt temető sírjai feltárásának folytatását, amint az időjárás lehetővé teszi – a munkában a Kör minden tagjára számítunk

- Pesthidegkút történetét bemutató helytörténeti kiállítás összeállítása; a további terv/feladat a kiállítást elvinni és bemutatni a helyi iskolákban – az anyag megbeszélése a következő összejövetel feladata

- a Klebelsberg Kultúrkúriában őrzött helytörténeti anyag megismerése, feltárása, dokumentálása és hasznosításáról való gondolkodás – a feltárás módjáról és menetéről munkamenet felállítása

A megbeszélés Czaga Viktória összefoglalójával kezdődött, diavetítéssel bemutatta a temető korábbi – gazos, szemetes – állapotát, illetve táblázatban a már összeírt sírok adatait; Tivadar összefoglalta annak a levélnek a tervezetét, amelyet el kell küldenünk a II. kerületi önkormányzatnak, ill. a Fővárosi Temetkezési Rt. vezetőjének a sírok megmentése érdekében, felhívta továbbá a figyelmet arra, milyen fontos felvenni a kapcsolatot ez ügyben a helyi német kisebbségi önkormányzattal, sőt a mosbachiakkal, különösen azokkal, akiknek hozzátartozójuk a temetőben nyugszik

- Marosvári tanár úr tájékoztatott bennünket arról, hogy tapasztalata szerint milyen módon lehet felkelteni a diákok érdeklődését Pesthidegkút története iránt; a tájékoztatás lényege, a hagyományos vetélkedő iránt nincs érdeklődés, de helyben felállított és bemutatott, ill. interaktív kiállítás iránt igen.

- Vörös Éva: szívesen részt vesz mind a kiállítás összeállításában, mind a helytörténeti anyag feltárásában – természetesen számítunk a távollévő köri tagok részvételére is

- Cz. Viktória jelezte, hogy ez évben is szándékában áll két helytörténeti kirándulás szervezése, mind a tagok, mind kívülálló érdeklődők részére –

Marosvári tanár úr egy ilyen kirándulásra szívesen elhozná diákjait

A beszélgetés során élveztük Helter Feri (hely)történeteit, a visszaemlékezéshez csatlakozott Czemmel Laci is. Megegyeztünk abban, hogy meg kell teremteni a technikai feltételeit a színes, gazdag „oral history” megörökítésének, pl. hangszalagon, ill. törekednünk kell arra, hogy végre helyet kapjunk a Klebelsberg Kultúrkúria honlapján, Helytörténet címmel.

A 2013. év tervezett programja összefoglalva:

Munkaterv 2013-ra

1. A Véka utcai temető sírköveinek összeírása, jegyzék készítése, támogató partnerek keresése

 2. Felhívások közzététele: Budai Polgár, német klub

 3. Szentpétery-konferencia szervezése

 4. Pályázni a Helytörténeti füzet 1. sz. megjelenésére,

 5. Kutatás Pest megyei Levéltárban

 6. Helytörténeti séták szervezése

 7. A helytörténeti irattár rendezése

A következő összejövetel időpontja: 2013. február 22. 17 h, színhely továbbra is a Kultúrkúria

dr. Czaga Viktória

 

2.)

Emlékeztető, a pesthidegkúti Helytörténeti Kör 2013. február 22-i összejöveteléről, Klebelsberg Kultúrkúria

Jelen vannak, abc sorrendben: Czaga Viktória, Czemmel László, Erdőfi András, Fehér László, Glattfelder Mónika, Heidenreich Márton, Helter Ferenc, Ivánfi Csanád, Vörös Éva, Vörös Tivadar, Oszvaldné Fábián Rita

            A januári összejövetelről távol maradottak, de most megjelentek számára ismertettük és (ismét) elfogadtuk a Helytörténeti Kör 2013-ra tervezett programját, azaz

- a Véka utcai lezárt temető sírjai feltárásának folytatását, amint az időjárás lehetővé teszi – Czaga Viktória ismertette a távolabbi célt: a 2. világháború hősi halottai nevének megörökítése emlékkő vagy egyéb módon a temetőben, ill. a lehető legteljesebb felmérése és dokumentálása a még megmenthető sírköveknek. A munkában a Kör minden tagjára számítunk.

- Pesthidegkút történetét bemutató helytörténeti kiállítás összeállítása, amely Pesthidegkút történetéről adna átfogó ismereteket elsősorban a helyi iskolák diákjai számára. A kiállítás őszre tervezzük összeállítani.

- a Klebelsberg Kultúrkúriában őrzött helytörténeti anyag megismerését azzal kezdtük, hogy megtekintettük a raktárban őrzött anyagot és megegyeztünk abban, hogy annak feltárása, dokumentálása számítógépre felvitele igen hasznos és elvégzendő feladat, amelyre még ebben az évben sort keríthetünk.

- Cz. Viktória jelezte, hogy ez évben is szándékában áll két helytörténeti kirándulást szervezni, amelyre meghívja a helytörténeti kör tagjait, ill., minden kívülálló, ámde jelentkező érdeklődőt. Az időpont meghirdetésében számítani lehet Ivánfi Csanád közreműködésére, azaz a kerületi internetes újságbeli közlésre. Tájékoztat továbbá arról, hogy a pesthidegkúti lakos, dr. Szentpétery Tibor fotográfus tiszteletére emlékülést szerveznek a leszármazottak a Kultúrkúriában, 2013. április 20-án és kéri a Kör tagjait a jelenlétre és a minél szélesebb körű „hírverésre”.

A napirendi pontok után kialakult beszélgetés során megtudhattuk H. Feritől, Heindenreich Marcitól, Erdőfi Andristól, hogy volt egy Holczinger Mátyás nevű sekrestyés, egy Bakos (?) nevű dobos, s hogy a Véka utcai temető „felszereléséből” Budakeszire is került, pl. az igen díszes halottas kocsi.

Amint az időjárás engedi, folytatódik a Véka utcai temető sírköveinek azonosítása, dokumentálása.

A következő összejövetel időpontja: 2013. március 22. 17 h, színhely továbbra is a Kultúrkúria

dr. Czaga Viktória

 

3.)

Emlékeztető, a pesthidegkúti Helytörténeti Kör 2013. március 22-i összejöveteléről, Klebelsberg Kultúrkúria

Jelen vannak, abc sorrendben: Albrecht Beáta, Czaga Viktória, Glattfelder Mónika, Heidenreich Márton, Ivánfi Csanád, Lipcsey Lászlóné, Vörös Éva, Vörös Tivadar, Wenzon Gusztáv

- Vörös Tivadar ismertette a Véka utcai lezárt temető sírjai feltárásának folytatását, közel 78-80 sírt sikerült dokumentálni. Amint az időjárás ismét lehetővé teszi, folytatjuk a feldolgozást, egybekötve azzal, hogy megkeressük a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. vezetőit a listával és azzal a határozott kéréssel, hogy a temetőtakarítási munkáról értesítsenek bennünket, ill. hogy vegyék figyelembe az általunk összeállított listát.

- Cz. Viktória ismertette röviden a régi községháza épületében tett szemlét, és megtekintettük a szemléről készült fotókat (készítette: W. Gusztáv), A. Beáta pedig tájékoztatott az épület jelenlegi állapotáról.

A kialakult beszélgetés során Cz. Viktória beszámolt arról, hogy az épület felújításához és a benne elhelyezni szándékozott Szentpétery-hagyaték megmentéséhez pályázni szükséges. A figyelemfelkeltés érdekében április 20-án dr. Szentpétery Tibor tiszteletére emlékülést szervez a Kúria.

- Jelezte továbbá azt a tervét is, hogy felveszi a kapcsolatot a helyi Német Kisebbségi Egyesülettel és egy kölcsönös ismerkedéssel összekötött látogatást szervez a következő köri ülésre.

- H. Márton családi dokumentumokat és pár fotót hozott bemutatni, ill. átadta szkennelésre Cz. Viktóriának és W. Gusztávnak.

Végül sor került a dr. Szentpétery Tibor munkásságának megismertetését bemutató film levetítése.

(Az összejövetel részvevői – számos ok miatt – folyamatosan távoztak az ülésről, de a fontos dolgokról mindenki értesült.)

Az áprilisi hónap programjai – amelyre a köri tagokat ezennel meghívjuk - összefoglalóan:

  1. április 6. szombat

A Nyék-Kurucles Egyesület a „100 éves házak” program keretében a II. kerületi Márkus Emília-villa megtekintésére invitál minden érdeklődőt, bennünket is. A program házigazdája a villában működő Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtára. 10 órától áll nyitva a látogatók számára az épület, cím: Hűvösvölgyi út 85.            

  1. április 11. csütörtök

Czaga Viktória tart előadást a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában a pesthidegkúti lengyel katonai internáló táborról – a pontosított meghívó menni fog

  1. április 20. szombat

10 h-tól kezdődik a Klebelsberg Kultúrkúriában a dr. Szentpétery Tibor tiszteletére rendezett emlékülés. A meghívó és a program a Kúria április havi műsorfüzetében. Kérem a Kör tagjait a jelenlétre és a minél szélesebb körű „hírverésre”.

  1. április 26. péntek – du. 17 h. - A következő összejövetel időpontja, értesítés menni fog

Amint az időjárás engedi, folytatódik a Véka utcai temető sírköveinek azonosítása, dokumentálása.

dr. Czaga Viktória

 

4.)

Emlékeztető, a pesthidegkúti Helytörténeti Kör 2013. május 3-án tartott összejöveteléről a pesthidegkúti Német Közösségi Házban (Gazda u. 20.)

Jelen voltak, abc-ben: Czaga Viktória, Erdőfy András, Heidenreich Márton, Helter Ferenc, Vörös Éva, Vörös Tivadar

Vendéglátónk: Dézsi Katalin

Vendéglátónk beszámolt a Német Közösségi Ház alapításának, a ház vételének és tatarozásának történetéről, a pesthidegkúti német nemzetiségi együttes működéséről, céljairól, majd végigvezetett bennünket a szobákon, a közösségi helynek kialakított padlástérben.

Jó hangulatú beszélgetés alakult ki, amelynek során megtudtuk, hogy a németországi testvéregyesület Kröninger, Hans vezetésével alakult 1980-ban Mosbchban, ahová a kitelepített hidegkútiak többsége került. A Heimatverein alakulása óta segíti a hazai egyesületet, tűzoltókocsival, adományokkal a német tájházra. Évenkénti, kölcsönös cserelátogatás alakult ki a két egyesület között és a július elején tartott pesthidegkúti német nemzetiségi napra hazajönnek emlékezni, ünnepelni.

Szóba került, hogy az 1946. évi kitelepítésnek legalább három hulláma volt, hogy a jelenlegi tájház mellett van még egy ház is, ami megmentésre méltó, s hogy az 1711-es telepítési szerződés dokumentumának hiteles másolatát Bodor Zoltán képviselő (Jobbik) úr eljuttatta a Közösségi Ház gyűjteményébe.

Budapest, 2013. május 22.

dr. Czaga Viktória s. k.

 

5.)

Emlékeztető, a pesthidegkúti Helytörténeti Kör 2013. novemberi összejöveteléről, Klebelsberg Kultúrkúria

Jelen vannak, abc sorrendben: Albrecht Beáta, Czaga Viktória, Heidenreich Márton, Vörös Éva, Vörös Tivadar, Wenzon Gusztáv

Meghívott vendégünk: Pongrácz György

Czaga Viktória köszöntötte meghívott vendégünket, Ponrácz Gyuri bácsit, aki a 2. világháborús katonasírok felkutatásának ismert, lelkes, és elhivatott munkása.

Vörös Tivadar beszámolt a Véka utcai temetőben talált német katonasír feltárásáról, arról, hogy négy katona földi maradványait sikerült exhumálni Kohlrusz Gábornak, a HM magyarországi német katonasírok felkutatásával megbízott munkatársának. Beszámolt arról is, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. feltárásnál jelenlévő munkatársa kifejtette, a Véka utcai temető rendbe tételével a Temetkezési Intézet nem foglalkozik, és a jövőben sem fog foglalkozni vele.

A temetőben feltárt német katonasír indította el azt az érdekfeszítő beszélgetést vendégünkkel, amely során Gyuri bácsi beszámolt 2. világháborús katonaélményeiről és arról, hogy kutatásai szerint mind Budapest, mind Pesthidegkút határában még számos ismeretlen magyar, német, szovjet katona nyugszik feltáratlan sírokban. Az egyik ilyen hely, ahol tudomása szerint két-két agyon lőtt német és magyar katona nyugszik, a Szalay utca vége.

A beszélgetés során felmerült, miszerint – felmérve lehetőségeinket – 2014 márciusától a helyszín megtekintése után, megkeressük a lehetőségét ennek a sírnak a feltárására is.

Czaga Viktória bemutatta az áprilisi Szentpétery-emlékülés anyagát tartalmazó könyvecskét, amely a „Helytörténeti füzetek 1.” alcímet viseli, s azt jelentheti, hogy a jövő esztendőben is pályázunk egy füzet megjelentetésére. Témául a Véka utcai lezárt temető történetét és sírjainak dokumentálását javasolja – ebben a megjelentek megegyeztek.

Decemberben nem tartunk összejövetelt, 2014 januárjától pedig péntek helyett csütörtökön tartjuk összejöveteleinket.

2013. november

dr. Czaga Viktória

 

Végül: Összefoglaló, a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör 2013. évi tevékenységéről

Az év eleji első összejövetelen elfogadott programunkból első helyen emelem ki

1.) a Véka utcai lezárt temető sírjai feltárásának folytatását. Több mint nyolcvan sírt sikerült dokumentálnunk.

A Városrészi Önkormányzat kérésünkre a temetői kereszt téli betakarásáról intézkedett, valamint sor került egy nagyszabású temető-takarításra a TESZED-mozgalom napján, amelynek eredményeként a terület egy nagyobb részét sikerült megtisztítani.

A dokumentálás során megtalált német katonasír feltárására is sor került októberben és négy német katona földi maradványait szállították el.

A temető állapotának rendezése/rendeztetése érdekében kérésünkre a VÖK levélben kereste meg a Budapesti Temetkezési Intézet Rt-t. Arról azonban, hogy anyagiak hiányában nem remélhetünk semmiféle változást a temető jelenlegi állapotában, csak szóban értesültünk, a német katonasír feltárására érkező munkatársuktól.

A Véka utcai lezárt temető körüli teendőink motorja Vörös Tivadar és Vörös Éva voltak – lelkes és kitartó munkájukat köszönöm a Kör és a magam nevében.

2.) A Klebelsberg Kultúrkúriában őrzött helytörténeti iratanyag és könyvtár rendezésének oroszlánrészét Lipcsey Lászlóné, Julika végezte el. A könyvek számbavétele megtörtént, az iratanyag nagyobb részének rendezése, számítógépre vitele a jövő esztendő feladata lesz, mint ahogy az is, hogy méltó helyet találjunk a gyűjteménynek, és hozzáférhetővé tegyük az érdeklődők számára. Az év második felében Julika egyedül állt helyt e rendezési és feltárási munka végzésében, amiért nagy köszönettel tartozunk neki, mindnyájan.

3.) Dr. Szentpétery Tibor fotográfus tiszteletére rendezett áprilisi emlékülés, illetve az októberben szervezett emlékest szintén sikeres vállalásunk volt 2013-ban. Nemcsak azért, mert egy nagyszerű ember és fotográfus életútját ismerhettük meg és népszerűsíthettük a magunk eszközeivel, hanem, mert pályázaton nyert támogatásból megjelentethettük az emlékülés anyagát tartalmazó a Helytörténeti füzetek 1. számát.

Az emlékülés és az emlékest szervezésében, a füzet megjelenésében a családtagokon kívül köszönet illeti Albrecht Beátát, Czaga Viktóriát és Wenzon Gusztávot.

A 2014. évi program összeállításában hagyatkozhatunk ez évi elvégzett és folyamatban lévő, valamint adósságként megmaradt feladatainkra.

- Megjelenés a Klebelsberg Kultúrkúria honlapján

- Helytörténeti kirándulások szervezése

- Megörökíteni körbéli társaink – Helter Feri, Czemmel Laci és a többiek – visszaemlékezéseit

2014. évi feladatainkat a januári, első összejövetelünkön tárgyaljuk meg.

2013. december

dr. Czaga Viktória