2014

 

Munkaterv 2014-re

1. Folytatni a temetőbeli sírkövek összeírását, a jegyzék készítésével, részt venni a temető-takarításban.

2. Egyes sírok gondozását megszervezni, elkezdeni, ehhez partnerek keresése

3. További katonasírok felkutatásában való részvétel (Az egyik ilyen hely lehet a Szalay utca vége, ahol feltételezések szerint két-két agyonlőtt magyar és német katona nyugszik.)

4. Pályázni a következő, a Helytörténeti füzet 2. sz. megjelenésére, amelynek témája a pesthidegkúti temetők, különös tekintettel a Véka utcai lezárt temető történetére

5. A helytörténeti irattár rendezése (Lipcseyné Julika aktív segítése)

6. Helytörténeti séták szervezése

7. Megjelenés a Kultúrkúria honlapján

dr. Czaga Viktória

a Kör vezetője

 

1.

Emlékeztető, a pesthidegkúti Helytörténeti Kör 2014. február 27-i összejöveteléről, Klebelsberg Kultúrkúria

Jelen vannak, abc sorrendben: Czaga Viktória, Czemmel László, Heidenreich Márton, Vörös Éva, Vörös Tivadar

1. Az előre megadott témakörben Czaga Viktória összefoglalta a helytörténeti iratanyag jelenlegi állapotát. Tájékoztatott arról, hogy a „könyvtár” köteteit sikerült elhelyezni az igazgató úr szobájában. Az iratanyagot áttekintve a következőket lehetett megállapítani: értékes adatokat, leírásokat, tudósításokat tartalmaz az anyag, amit elődeink közül valaki példás rendben állított össze, és tartott. Az is megállapítható, hogy az évek során úgy használták egyes darabjait, hogy kiemelték a dossziékat és nem tették vissza helyükre. Némelyik tematikus dosszié igencsak hiányos. Feladat: gondoskodni a helytörténeti iratanyag megóvásáról.

Mind a kötetek listáját, mind az iratanyag összeírását Lipcsey Julikának köszönhetjük.

2. Napirenden van a honlapon való megjelenés, a helytörténeti iratanyagból gazdag válogatással tudunk megjelenni folyamatosan. Vörös Éva és Tivadar, valamint Czaga Viktória vállalták az anyagok összeállítását.

3. Közös megegyezés született egy újabb temető-látogatásról, az alábbi feladatokkal:

 • folytatni a sírok dokumentálását
 • felmérni, hogyan lehet egyes sírokat rendbe hozni
 • Schanda Tamás önkormányzati képviselő javaslatára megnézni, lehet-e diák-önkéntes munkát beépíteni a temető feltárására, a sírok gondozására

(Nem nagyléptékű munkában gondolkodunk, hanem olyan feladatokban, amelyek elvégezhetők a magunk eszközeivel)

4. Ismét megegyeztünk abban, hogy a Helytörténeti Füzetek 2. kötete a pesthidegkúti temetőkről szól majd – pályázattal jelentetnénk meg, ill. körvonalazódik egy 3. amelynek témáját a helytörténeti iratanyagból válogathatnánk össze.

5. Czemmel Laci tájékoztatása szerint a Szeleczky-kápolna rendbehozatal megkezdődött, felkértük, hogy szervezzen meg a körbéliek számára egy látogatás a kápolnába.

6. A legközelebbi temetőlátogatást március 5. szerdára tervezzük, esős idő esetén egy hét múlva, március 12. ugyancsak szerda. Tájékoztatás, megbeszélés e-mailben.

Találkozás: 10.30-kor a Kúriában, ill. 11 h-kor a temetőnél mindkét időpont esetén.

A pesthidegkúti március 15-i ünnepség reggel 9 h-kor kezdődik. A cél: minél többen képviseljük megjelenésünkkel a helytörténeti kört – a megemlékezés, és tiszteletadáson túl.

A legközelebbi találkozónk: 2014. március 27. a Szepesi utcánál, mert terveink szerint Pongrácz Gyuri bácsi vezetésével körülnéznénk újabb katonasírok kutatása végett, a helyszínen. Tekintsük ezt a programot kirándulásként, a programot megerősítő kör-e-mail menni fog.

2014. március 4.                                                                                                                            

dr. Czaga Viktória

 

2.

Emlékeztető, a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör 2014. április 24-i összejöveteléről, Klebelsberg Kultúrkúria

Jelen vannak, abc sorrendben: Czaga Viktória, Czemmel László, Vörös Éva, Vörös Tivadar;

meghívott vendégek: Németh Gyula, Szűcs Géza

            Meghívott vendégeink 1956-os részvételükről és élményeikről számoltak be, s ebből megtudtuk, Pesthidegkúton két helyen gyülekeztek és gyakorlatozhattak a forradalmárok. Az egyik az ófalui Klebelsberg-kastély, a másik a remetekertvárosi Wippner vendéglő. Itt helyben nem folytak harcok, de a faluban, a rendfenntartás végett egy csoport járőrözött.

1956. október 26-án Maléter Pál megtekintette a Wippner vendéglő udvarán gyakorlatozó csoportot.

Pesthidegkútról a Móricz Zsigmond körtérre, illetve a Széna térre mentek harcolni a forradalmárok.

Géza bácsi a november 4-én kibontakozó harc után, a Móricz Zsigmond körtérről érkezett haza, a megtorlást azért kerülhette el, mert a körtérieket nem tudták azonosítani a forradalom leverése után.

A szabadságharcosok egyik menekülési útvonala a vitorlázó repülőtéren át vezetett, a fegyvereket a Kecskehegyen egy kútba dobálták.

A maguk szerepéről, helytállásáról igen szerényen nyilatkoztak vendégeink, de annyit azért megtudtunk, hogy Szücs Gézát az 56-os szövetség kitüntetésben részesítette.   

dr. Czaga Viktória

 

3.

Emlékeztető, 2014. szeptember 25.

Jelen vannak, abc sorrendben: Czaga Viktória, Czemmel László, Helter Ferenc, Heindenreich Márton, Lipcsey Lászlóné, Vörös Éva, Vörös Tivadar

 1. Helter Ferenc: a Véka utcai temető kapuja előtt és a Paprikás patak mentén, az alsó úton ismét szemét, sitt, törmelék halom található
 2. Czaga Viktória: a Véka utcai temető kötet készül – kéri a helytörténeti tagokat az adatok gyűjtésére
 • a beszélgetés során megtudtuk, hogy a régi – Mosbach-park – temetőben a Lázár-, a Steinbach- a Parsch-családoknak volt kriptájuk
 • első világháborús bosnyák katonákat is temettek Hidegkúton; ők utat – Kossuth L. u., Gazda u. – hidat, csatornát építettek,
 • az ófalui templom körül is volt temető, két domború, földbe süppedt sírkő még látható, illetve, hogy
 • az egykori szövetkezeti bolt a Helter-kocsma volt 

       3. Beszélgetés alakult ki a hidegkúti 56-os eseményekről is

Czaga Viktória vázolta decemberig a programot, e szerint:

 • októberben ismét katonasírokat derítünk fel – Toperczer Oszkár bácsi listája nyomán elindulva, a Kálváriahegyen
 • novemberben a Klebelsberg-napok egyikén a helytörténeti kör vezetője előadást tart a hidegkúti áldozatokról és hősökről
 • a decemberi összejövetelen egy jövő évi helytörténeti kiállítás lehetőségét, tematikáját beszéljük meg

dr. Czaga Viktória

 

4.

Emlékeztető 2014. október 30.

Jelen vannak, abc sorendben: Albrecht Beáta, Czaga Viktória, Vörös Éva, Vörös Tivadar, Wenzon Gusztáv és két, olvashatatlan aláírás szerinti tag

Bevezetőként Czaga Viktória ismertette, hogy november 2-án, vasárnap, 16 h-kor a Szeleczky kápolnában, a felújítás utáni, november 1-jén pedig 18 h-tól a Mosbach-parkban Halottak napi megemlékezést.

A beszélgetés során ismét szóba került a hidegkúti régi temetők sorsa, hogy lehetett, illetve nem lehetett idejében menteni a sírokat például a mai Mosbach-park helyén lévő egykori temetőből, pedig a temető a település folytonosságát jelenti. Ebben a temetőben volt sírboltja a hidegkúti Steinbach, ill. Lázár családnak, az ennél régebbi temetőben pedig a Szunyogh családnak. Szó esett arról is, mennyire nem tisztelték az ötvenes, hatvanas években a temetőt.

Előfordult sírrongálás, egyes építészeti értékkel sem rendelkezik ma már – a kastélyokat kivéve. A régi épületeket sorsukra hagyták.

Albrecht Beáta beszámolt a felújítandó Klebelsberg kastély állapotáról. A kastély egy épületrésze, a háború előtt volt a csendőrök őrszobája, majd a cserkészeké, a másik része pedig a Klebelsberg család lakrésze. A felújítási terv szerint a helyreállítás után a kastélyban lesz Klebelsberg-emlékszoba, és lesznek vendégszobák.

A park – szerencsére – megmentésre és helyreállításra kerül.

A következő összejövetel 2014. december első csütörtökje, azaz december 4. 17.30 h.

Novemberben nem lesz köri összejövetel. A Kör vezetője a Klebelsberg napok keretében előadást tart Pesthidegkút első és második világháborús hőseiről és hősi halottairól.

dr. Czaga Viktória

 

5.

Emlékeztető 2014. december 3.

Jelen vannak, abc sorendben: Bodor Zoltán, Czaga Viktória, Heindenreich Márton, Torma Tibor, Vörös Éva, Vörös Tivadar

            Czaga Viktória beszámolt a 2014-ben elért eredményekről:

 • a Véka utcai temető sírjai dokumentálásának befejezése, amelyben Vörös Éva és Tivadar oroszlánrészt vállaltak
 • sikeres temető takarítási akció a Helytörténeti Kör, a Bodor Zoltán vezette Pesthidegkúti Készenléti Szolgálat tagjai, a helyi Német Nemzetiségi Alapítvány vezetőjének és lelkes polgárok részvételével
 • a Helytörténeti füzetek 2. (2014) kötetéről – pontosított adatokat és neveket kért a takarítási akcióban résztvevőkről
 • jelezte, hogy Toperczer Oszkár jegyzéke alapján további magyar és német katona-sírok azonosítása lesz megvalósítható
 • novemberben, a Klebelsberg-napok keretében előadást tartott Hősök és hősi halottak Pesthidegkúton címmel
 • Lipcseyné Julika rendbe tette a helytörténeti irattárat, az általa jegyzékbe vett könyveket pedig elhelyeztük Dolhai igazgató úr szobájában, abban a reményben, hogy ott biztonságban vannak

 Beszámolt továbbá a 2014. év tervbe vett, de meg nem valósult programjairól, pl. hogy ebben az évben nem sikerült helytörténeti sétá(ka)t szervezni, folyamatosan jelen lenni a Kúria honlapján és összeállítani egy Pesthidegkútról szóló kiállítás tervezetét.

A beszélgetés során

 • Bodor Zoltán felvetette egy térkép készítését Pesthidegkútról, amelyet csak kis példányszámban készíttetnénk el, csak négy-öt, a turisták által is látogatott és kedvelt helyre tennénk ki – a térképen feltüntetendő helyi történeti, építészeti és természeti értékek összeállításában kért segítséget.
 • javasolta, hogy február 12-én, a budai kitörés hetven éves évfordulójáról emlékezzünk meg. Vállalta, hogy felkéri Pongrácz Gyuri bácsit az előadás megtartására, s hogy a Helytörténeti Kör legyen házigazdája a megemlékezésnek, továbbá
 • hogy a horgász tó körül felállítandó négy-öt asztal formája a történelmi Magyarországról lecsatolt részeket formázza

A Bodor Zoltán által felvetett javaslatokról és programról tartalmas beszélgetés formálódott, azzal az igénnyel, hogy az első kettőt mindenképpen felvesszük a 2015-ös tervünkbe.

A Helytörténeti Kör vezetője minden tagnak köszöni egész éves munkáját, a javaslatokat, a részvételt, a segítő közreműködést.

 2014. december

dr. Czaga Viktória s.k.