2016

1.

Emlékeztető a Helytörténeti Kör januári összejöveteléről

Jelen vannak: Albrecht Beáta, Czaga Viktória, Czemmel László, Helter Ferenc, Küller András, Vörös Éva, Vörös Tivadar, Wenzon Gusztáv

 1. Czaga Viktória: számolnunk kell azzal a lehetőséggel, hogy Mélion József – arany vitézségi éremmel kitüntetett 1. világháborús hős – sírját, Véka utcai (lezárt) temető, a Hadtörténeti Intézet Hadisírgondozó osztálya elszállíttatja. Az elszállítás előtt azonban kísérletet teszünk arra, hogy itt helyben tegyük gondozott és számon tartott sírrá, de a temető jelenlegi állapota nem sok remény nyújt arra, hogy a síron kívül a temető területe minél előbb rendezett legyen. Ismerteti továbbá, hogy felvette a kapcsolatot Julian atyával, a nemrég kinevezett ófalui plébánossal az együttműködés érdekében. Ehhez tartozna egy temető-látogatás, és hagyomány-teremtés a keresztnél. Julian atya felvetette a novemberi Halottak napi megemlékezés lehetőségét.
 2. Helter Ferenc: a helyi német egyesülettel összefogva pályázni kellene a temető, illetve a sírok rendbehozatalára. Jelezte továbbá, hogy a kitelepítésről a megemlékezés öt településsel együtt közös lesz, emlékművet avatnak április 23-án a solymári vasútállomáson.

Felvetődött a sérült temeti kereszt pályázattal történő restaurálásának gondolata, valamint, hogy az avatáson részt kell vennünk.

    3. Czemmel László: a májusi Hősök napi megemlékezésre az 1. világháborús emlékmű honvédjének egyenruháját készíti el – ez tűnik a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldásnak – amivel mindenki egyetértett.

    4. Küller András: javasolta dr. Forgách Judit meghívását egy beszélgetésre. Dr. Forgách Judit édesapjáról, dr. Forgách Ferenc életéről, pályafutásáról tartana ismertetést, aki már a 2. világháború előtt községi orvos volt Pesthidegkúton.

A javaslatot örömmel elfogadtuk, András vállalta a szervezést.

    5. Albrech Beáta: a régi községháza megmentését a védetté nyilvánítással kellene kezdeni. Felvetette, hogy az információ-áramlás pontosabb legyen, ugyanis a tagok egy része nem értesült az Ökumenikus Iskolában a kitelepítésről rendezett kiállítás megnyitójának időpontjáról.

Közös vélemény, hogy a régi községháza épületét a helyben lakók és a helyi egyesületek számára meg kell menteni, annak ellenére, hogy pénz – reméljük csak egyenlőre – nincs rá.

   6. Czaga Viktória: az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója lesz októberben, jó lenne minél ismertebbé tenni a helyi történéseket és a forradalomban részt vett és elítélt hidegkútiak tevékenységét.

Helter Ferenc számos adatot osztott meg velünk, amelyeket felhasználva, már kutatást lehet végezni.

A jó hangulatúösszejövetelt tartalmas beszélgetés kísérte mindvégig,amiért, mint a Kör vezetője, köszönetet mondok minden résztvevőnek.

Megegyeztünk továbbá abban is, hogy az összejövetelek időpontja mindig 17 h

A következő, azaz a február összejövetel: február 25. 17 h!

Vendégünk: dr. Forgách Judit

Budapest, 2016. január 28.

dr. Czaga Viktória

 

2.

Emlékeztető, a Helytörténeti Kör 2016. február 25-i összejöveteléről

Jelen vannak: Czaga Viktória, Czemmel László, Knipfer Béláné Peichel Márta, Küller András, Simon Imre, Vörös Éva, Vörös Tivadar

Meghívott vendég: dr. Forgách Judit

Vendégünk, dr. Forgách Judit ismertette édesapja, dr. Forgách Ferenc községi orvos életpályáját, felelevenítette a lakosok körében rendkívül népszerű orvos egyéniségét, tevékenységét anekdotákkal fűszerezve, amelyet a jelenlévők közül Knipfer Béláné Peichel Márta, Küller András, Czaga Viktória kiegészített saját gyermek- és ifjúkori emlékeikkel.

A Helytörténeti Kör a füzetek 3. számával – Pesthidegkúti Nemzeti Bizottság 1945-1946 – köszönte meg dr. Forgách Judit előadását.

2016. 03. 02.

dr. Czaga Viktória

 

3.

Emlékeztető, 2016. március 31.

Jelen vannak, abc-ben: Czaga Viktória, Czemmel László, Helter Ferenc, Simon Imre, Wenzon Gusztáv

 1. Helter Ferenc: április 23-án, szombaton, közösen emlékezik meg Pesthidegkút, Solymár, Pilisborosjenő, Nagykovácsi, Üröm a kitelepítés 70. évfordulójáról. A tervezett program szerint délelőtt emléktábla-avatás lesz a solymári vasútállomáson, majd délután a Kultúrkúria ad otthont a további rendezvényeknek: megemlékezés a színházteremben, ill. egy kiállítás paravánokon. A helytörténeti körtől ez utóbbi felállításához kér közreműködést.
 2. Czaga Viktória: legkésőbb április 20-ig, azaz szerdáig át kell szállítani a Német Házból a Kúriába az anyagot, és ellenőrizni az installációt, megtervezni a tablók szövegét – a helytörténeti kör, természetesen segíti a kiállítás tervezését, szervezését, felállítását.
 3. Helter Ferenc: Pesthidegkút május 8-án saját megemlékezést tart, amelyet egy 11 h-kor kezdődő istentisztelet nyit meg, ezt követően a Kúriában sor kerül egy kb. 60 perces film levetítésére (Kretz-film), a kiállítás megnyitására, amely az áprilisi kiállítás, áthelyezve a Vinotékába.
 4. Czaga Viktória: javasolja a kitelepítés alóli mentesítési kérelmek közül pár levél felolvasását az Ökumenikus Iskolai diákjai által
 5. Czemmel László: a májusi Hősök napi megemlékezésre (május 29., szombat) a Hősök emlékművén látható magyar honvéd egyenruháját készíti el, amely nem lesz teljesen szabályos, de a költségek miatt ennél többre nem vállalkozhat.
 6. Simon Imre: rámutat a helytörténeti gyűjtemény elhelyezésének fontosságára – amely eredeti dokumentumokat, tárgyi emlékeket, a községet ábrázoló festményeket, a Holl-gyűjteményt és számos, felajánlott tárgyat jelent. A gyűjteménynek ideális helyet adhatna a régi községháza.

A kialakult beszélgetés során felvetődött a régi községháza jelenlegi helyzete, egy alapítvány létrehozásának lehetősége, a Balázs-vendéglő múltja, épületének jelene, Toperczer Oszkár emlékköve aranyozásának javítása, a Helytörténeti füzetek 4. kötetének témája (a Hősök emlékműve), továbbá Czaga Viktória ismerteti 56-os kutatásának eddigi eredményeit

Budapest, 2016. március 31.

dr. Czaga Viktória

 

4.

Emlékeztető, a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör 2016. április 28-i összejöveteléről

Jelen vannak: Albrecht Beáta, Czaga Viktória, Czemmel László, Helter Ferenc, Küller András, Marosvári István, Vörös Éva, Vörös Tivadar, Wenzon Gusztáv

 • Az összejövetelt azzal kezdtük, hogy a kitelepítés 70. évfordulójára összeállított kiállítás tablóit felállítottuk és elrendeztük a Vinotékában, majd
 • Helter Ferenc: beszámolt a Solymár-Pilisborosjenő-Pilisvörösvár-Nagykovácsi-Pesthidegkút közös megemlékezéséről, amelynek egyik fő eseménye a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából a solymári vasútállomáson az emléktábla felavatása volt; majd a Klebelsberg Kultúrkúriában megtartott műsorról
 • Czaga Viktória és Helter Ferenc összeállította a pesthidegkúti megemlékezés forgatókönyvét (lásd: mell. dok.)
 • Albrecht Beáta beszámolt a Klebelsberg-kastély felújításának és újjáépítésének állásáról, valamint az általa összeállított tudományos dokumentáció egyes, a telek történetére vonatkozó adatairól
 • Czaga Viktória ismertette az őszre tervezett 1956-os kiállításhoz gyűjtött anyagáról és kutatása eddig elért eredményeiről
 • Czemmel László: a Hősök napjára tervezett programról szólt

A kialakult beszélgetés közben felvetődött a Kör munkája közismertebbé tételének szükségessége és annak módozatai; az 56-os forradalom helyi, pesthidegkúti eseményei

 2016. május 1.

dr. Czaga Viktória

5.

A Pesthidegkúti Helytörténeti Kör 2016 évi beszámolója

 1. Véka utcai lezárt temető

Mélion József – arany vitézségi éremmel kitüntetett I. világháborús hős – sírja. A temető jelenlegi állapota nem sok remény nyújt arra, hogy területe minél előbb rendezett legyen. A terv, hogy Julian atyával, a nemrég kinevezett ófalui plébánossal közösen egy temető-látogatással hagyomány-teremtés céljából egybekötött látogatást tegyük a keresztnél, mint megvalósítandó feladat, a 2017-es évre maradt.

Julian atya felvetette a novemberi Halottak napi megemlékezés lehetőségét.

    2. A kitelepítésről

Az 1946-os kitelepítés 70. évfordulója tiszteletére Pesthidegkút – Solymár, Nagykovácsi, Pilisborosjenő Üröm községekkel együtt – megemlékezést tartott, és április 23-án, délelőtt emlékművet avattak a solymári vasútállomáson. Délután a Kultúrkúria adott otthont további rendezvényeknek, a megemlékezésnek és egy kiállításnak. Ez utóbbit a helytörténeti kör állította össze Helter Ferenc által től ez utóbbi felállításához kér közreműködést.

   3. Czaga Viktória: legkésőbb április 20-ig, azaz szerdáig át kell szállítani a Német Házból a Kúriába az anyagot, és ellenőrizni az installációt, megtervezni a tablók szövegét – a helytörténeti kör, természetesen segíti a kiállítás tervezését, szervezését, felállítását.

   4. Czemmel László: a májusi Hősök napi megemlékezésre az 1. világháborús emlékmű honvédjének egyenruháját készíti el – ez tűnik a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldásnak – amivel mindenki egyetértett

   5. Küller András: javasolta dr. Forgách Judit meghívását egy beszélgetésre. Dr. Forgách Judit édesapjáról, dr. Forgách Ferenc életéről, pályafutásáról tartana ismertetést, aki már a 2. világháború előtt községi orvos volt Pesthidegkúton.

   6. Albrech Beáta: a régi községháza megmentését a védetté nyilvánítással kellene kezdeni. Felvetette, hogy az információ-áramlás pontosabb legyen, ugyanis a tagok egy része nem értesült az Ökumenikus Iskolában a kitelepítésről rendezett kiállítás megnyitójának időpontjáról.

7. A régi községháza épületét a helyben lakók és a helyi egyesületek számára meg kell menteni, annak ellenére, hogy pénz – reméljük csak egyenlőre – nincs rá.

8. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója lesz októberben, jó lenne minél ismertebbé tenni a helyi történéseket és a forradalomban részt vett és elítélt hidegkútiak tevékenységét.

9. Vendégünk, dr. Forgách Judit ismertette édesapja, dr. Forgách Ferenc községi orvos életpályáját, felelevenítette a lakosok körében rendkívül népszerű orvos egyéniségét, tevékenységét anekdotákkal fűszerezve, amelyet a jelenlévők közül Knipfer Béláné Peichel Márta, Küller András, Czaga Viktória kiegészített saját gyermek- és ifjúkori emlékeikkel.

 1. Helter Ferenc: Pesthidegkút május 8-án saját megemlékezést tart, amelyet egy 11 h-kor kezdődő istentisztelet nyit meg, ezt követően a Kúriában sor kerül egy kb. 60 perces film levetítésére (Kretz-film), a kiállítás megnyitására, amely az áprilisi kiállítás, áthelyezve a Vinotékába.
 2. Czaga Viktória: javasolja a kitelepítés alóli mentesítési kérelmek közül pár levél felolvasását az Ökumenikus Iskolai diákjai által
 3. Czemmel László: a májusi Hősök napi megemlékezésre (május 29., szombat) a Hősök emlékművén látható magyar honvéd egyenruháját készíti el, amely nem lesz teljesen szabályos, de a költségek miatt ennél többre nem vállalkozhat.
 4. Simon Imre: rámutat a helytörténeti gyűjtemény elhelyezésének fontosságára – amely eredeti dokumentumokat, tárgyi emlékeket, a községet ábrázoló festményeket, a Holl-gyűjteményt és számos, felajánlott tárgyat jelent. A gyűjteménynek ideális helyet adhatna a régi községháza.

A kialakult beszélgetések során felvetődött a régi községháza jelenlegi helyzete, egy alapítvány létrehozásának lehetősége, a Balázs-vendéglő múltja, épületének jelene, Toperczer Oszkár emlékköve aranyozásának javítása, a Helytörténeti füzetek 4. kötetének témája (a Hősök emlékműve), továbbá Czaga Viktória ismerteti 56-os kutatásának eddigi eredményeit

 • A kitelepítés 70. évfordulójára összeállított kiállítás tablóit felállítottuk és elrendeztük a Vinotékában, majd
 • A Solymár-Pilisborosjenő-Pilisvörösvár-Nagykovácsi-Pesthidegkút közös megemlékezéséről, amelynek egyik fő eseménye a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából a solymaz út szélén, ári vasútállomáson az emléktábla felavatása volt; majd a Klebelsberg Kultúrkúriában megtartott műsorról
 • Czaga Viktória és Helter Ferenc összeállította a pesthidegkúti megemlékezés forgatókönyvét (lásd: mell. dok.)
 • Albrecht Beáta beszámolt a Klebelsberg-kastély felújításának és újjáépítésének állásáról, valamint az általa összeállított tudományos dokumentáció egyes, a telek történetére vonatkozó adatairól
 • Czaga Viktória ismertette az őszre tervezett 1956-os kiállításhoz gyűjtött anyagáról és kutatása eddig elért eredményeiről
 • Czemmel László: a Hősök napjára tervezett programot ismertette

dr. Czaga Viktória