Budavidéki Méhészek Egyesülete

Budavidéki Méhészek Egyesülete, Pesthidegkút 1932-1947

A fiókegyesület megalakulásakor 25 tagot számlált, s azzal az igénnyel alakult meg, hogy Nagykovácsi és Solymár méhészei is ccsatlakoznak.

A háború után működése szünetelt, s erre hivatkozva a belügyminiszter 1947-ben feloszlatta.

 

A megalakuláskor kitűzött céljai:

   A méhészetet elméletileg és gyakorlatilga fejleszteni, az egyes méhészek vármegyei, illetőleg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) között az érintkezést fenntartani;méhészeti előadások, tanfolyamok és kiállítások rendezése; a méhészkör tagjai számára szakkönyvtár létesítése;

   a méhészeti ismereteknek már az elemi iskolában leendő taníttatása érdekében kifejtendő tevékenység; szakbeli tanácsadás a méhészköri tagoknak; a méhészkör kezdő tagjainak oktatására és begyakorlására, valamint a méhészeti megfigyelő-állomás berendezésére mintaméhest felállítani; méhlegelők létesítése és a meglévők javítása; vándorméhészkedés szervezése; rajzótelepe k létesítése és a kipusztult méhállomány újraszaporítása;

 

  a fertőző méhbetegségek és a tömeges méhellenségek ellen való védekezés szervezése; az OMME által méhészeknek nyújtandó segélyezések és eszközadományok kiosztásánál véleménynyilvánítás, valamint tevékeny közreműködés a méhészek részére kiosztandó cukor, dohány és egyéb méhészeti segédanyagok célszerű és igazságos elosztásánál; a méhtermékek értesítéséről olyképpen gondoskodni, hogy a mézet és a viaszt a méhészkör tagjaitól és egyéb környékbeli méhészektől összegyűjtik és az OMME Vezérképviselőségéhez értékesítés végett beszállítják; 

   a méhtermékek árfolyamáról értesüléseket szerezni és a méhészkör tagjaival közölni; méhészeti eszközökből fiókraktárt fenntartani és azokkal a kör tagjait jutányosan ellátni; a méz és viasz hamisítását, a műméz forgalomba hozatalát, a mézelőfák és növények irtását figyelemmel kísérni és ezek ellen való védekezésben részt venni; válságos viszonyok következtében saját hibájukon kívül kedvezőtlen helyzetbe jutott tagokon való segítés; méhészeti ügyekben különféle hatóságoknál közbenjárás.

 

Név    foglalkozás    1932.

Zimmerman Béla    főjegyző       tb. elnök
Szupkay Sándor polg.isk.ig.       h. elnök
Steller Ignác    főv.gimn. tanár     választott elnök

Scherer József    iparos             titkár, jegyző
Szabó Endre    postafelügyelő    számvizsgáló
Merényi Ferenc  kultúrmérnök    számvizsgáló

Preisler József    iparos             pénztáros

Szolarik József    iparos           választmányi tag
Czuczay József    ny. tisztv.     választmányi tag
Hornyák József    iparos          választmányi tag
Holczinger Mátyás földműves   választmányi tag
Pillmann György                     választmányi tag
Tarpay Miklós dr.                     választmányi tag

Tagok:

Sleznyák Jenő    iparos    
Forster Rózsika    tisztviselő   

Reinhardt András    plébános    
Kajdi Béla    iparos    
Kádár Zoltán    iparos    
Schillinger Alfréd    egyetemi hallg.    

Kellner Gáspár    kereskedő    
Lapitka István    iparos    
Schádler Rezső    tisztviselő    
Forster J. Lajos    tisztviselő    
Rosencveig János    iparos    
Rosencveig Margit    tisztviselő

Mikes Frigyes    művezető     
Hingyi József    iparos