Hősi emlékmű

József főherceg 1931. november 2-án gróf Klebelsberg Kunó és Reichardt András plébános társaságában vonult az emlékműhöz, az ünneplőbe öltözött falusiak tiszteletteljes távolságot tartó sorfala előtt.

A főherceg saját ünnepi beszéde után elsőként koszorúzott.

Az avatási ünnepséget az első világháborús veteránok dísz-felvonulása zárta.

A szoborkompozíció egy riadót fújó ősmagyart és egy elszántan kilépő, puskát és zászlót ragadó fiatal magyar katonát ábrázol. Az emlékmű ágyúbronzból készült, alapzata haraszti mészkő.