Helytörténeti irattár

  Pesthidegkút múltjára vonatkozó értékes anyagot őriz a Helytörténeti Gyűjtemény. Nagy részét Kovács Géza és Toperczer Oszkár helyezte el a gyűjteményben. amely ezenkívül plébánosok, hidegkúti polgárok szó- és írásbeli visszaemlékezéseit is megőrizte. A gyűjtemény dokumentálását Lipcsey Lászlóné, Julika végezte el.

Első rész         I-VII. kötet

Tartalomjegyzék

   I. kötet:

1. Adatok a Budapest Lexikonból

(a hidegkúti medence részei; Dutka Ákos; Jankovich gyűjtemény)

2. Budapest, II. kerület, Eseménynaptár 1969-ig

(Szenger Erzsébet gyűjtése, utcanév változások is)

3.  Galgóczy Károly: Hidegkút

(az összeállítás forrása: Pest-Pilis-Solt-Kiskun egyesített vármegyék monográfiája, 1877., Hidegkút, III. kötet, 79. oldal)

4.  Hidegkút és a két másik község a török defterekben

(Hegedűs László összeállítása; Hidegkút egy 1562-ben kelt oklevélben, Országos Levéltár, Hegedűs László fordítása; térkép – Catastral Gemeinde 1854)

5.  Királyi szolgáló népek

(Forrás: Ungár Szabolcs: Magyarország története)

6.  Királyi trombitások és hadizenészek

(Részletek a „Magyar muzsika régi századaiból” című könyvből)

7.  Marloch István pilisvörösvári plébános gyűjtéséből

(adatok 1690-től)

8.  Középületek és egyéb fontosabb helyek

(forrás: Budapest és környéke utcái, középületei…1927.)

9.  Összeállítás, térképek

(Zusammenstellung 1854; Mappa comitatus Pilissiensis; térkép Hidegkút teljes területéről 1732. július 9., fénykép)

10. Tanúkihallgatási jegyzőkönyv 1746-ból

(Marloch István pilisvörösvári plébános gyűjtése)

11. ugyanaz

12. Pesthidegkúti fotók

(Dutka Ákosról is)

 

II. kötet

1. 1982. szeptember 30-ig feldolgozott adatok

(21 forrásból – könyvek, újságcikkek, tanulmányok, rendelet, tartalomjegyzékkel ellátva, a gyűjtő nincs megnevezve, de feltehetően Toperczer Oszkár)

2. Úrbérrendezés Hidegkúton

(úrbérrendezés; pesthidegkúti II. világháborús hősi halottak jegyzéke; szépirodalmi részletek Pesthidegkút említésével – Karinthy Ferenc: Budapesti tavasz, Moldova György: A tetovált kereszt)

3. Hans Kröninger gyűjtése Pesthidegkútról

(levéltári anyag; részletek egy német kiadású könyvből a cím és a szerző megjelölése nélkül; adatok Szabó Sándor: „Pest megye múltjából” című könyvéből – családok, jobbágyok, zsellérek száma; német fúvós zenekarok Pesthidegkúton. Az anyaghoz mellékelt tartalomjegyzék szerint itt még a plébánosok névsora is megvolt 1736-tól, de ez hiányzik.)

4. Felhő Ibolya: Mária Terézia úrbérrendezése a Buda és Pest környéki helységekben

(Tanulmányok Budapest múltjából, XVIII. kötet, 121-156. oldal, táblázatokkal)

5. ugyanaz

6. 1864. évi ítélet

(alispáni bírósági ítélet hidegkúti úrbéri rendezési perben, másolat a dr. Szunyogh István tulajdonában levő eredeti okmányról)

7. Protocollum – Judiciale celebratae…1837

8. Statisztikai adatok

(népszámlálás 1900, 1910, 1920; népesség, vallás, anyanyelv, iskolás gyerekek, „ínségmunkások”, munkanélküliek, lakások stb. – Zavagyák János gyűjtése egy tervezett monográfiához)

9. Zavagyák János Remetekertvárosról

(első telepesek, kérvények vízellátás, közvilágítás ügyben, jegyzőkönyv a Mária-Remetekertvárosi Egyesület közgyűléséről)

10. Zavagyák János: Pesthidegkút és környéke

(gyűjtés egy tervezett monográfiához)

 

III. kötet

1. Pesthidegkút 1937 és 1945 között. Egy kitelepítés története

(Reichardt Andrásné visszaemlékezéséről készült magnófelvétel szövege, 1987. november)

2. Hidegkúti német nemzetiség

(Hans Kröninger gyűjtése – levéltári anyagok, névjegyzék, esketési anyakönyv részlete, másolat egy német kiadású könyvből a szerző és cím megjelölése nélkül, német nyelvű újságcikk)

3. Marloch István pilisvörösvári plébános gyűjtése

(adatok Hidegkút történetéből; névjegyzékek; anyakönyvi adatok – keresztelés, esketés, halálozás; régi hidegkúti címer rajza)

4. Adatok Pesthidegkútról és Máriaremetéről

(az Unsere Post 1968. március 17-i és 31-i számában megjelent Die Heimatzeitung der Ungarn-deuschen című cikk fordítása, szerzője von Pfarrer Franz Gressl, Freibur/Breistau)

5. Hans Faul: Die neue Heimat (Az új haza)

(A sváboknak a budai hegységbe településéről szóló regény egy fejezetének Pesthidegkútra vonatkozó része Toperczer Oszkár fordításában. Ezt a részletet 1984. november 28-án olvasta fel a Helytörténeti Klubban)

6. az előbbi piszkozata gépírással, kézírásos javításokkal

7. Jákói Attila cikke

(Pesthidegkút és Mosbach kapcsolatáról, a Mosbach-i „Szülőföld Egyesület Pesthidegkút” klubról, az egyesület által kiadott „Pesthidegkút története, népszokásai” című, Hans Kröninger szerkesztésében kiadott könyvről, a kapcsolatról az itteni helytörténeti klubbal, Kovács Gézával, Toperczer Oszkárral, a Petőfi Művelődési Házzal, a Marczibányi téri Művelődési Házzal, látogatás)

8. Hogyan élnek Mosbachban a kitelepítettek

(Hand Kröninger cikke magyar fordításban)

9. Reichardt Andrásné okmányainak másolatai

( a téma: Reichardt András kérelme arra vonatkozóan, hogy családját mentsék fel a kitelepítés alól, ezzel kapcsolatban hivatalos levelek, igazolások, elutasítás, majd a kártérítési és ház-visszaadási kérelem elutasítása)

10. Pesthidegkút története

(fordítás a Petengemeinde der Grossen Kreisstadt Mosbach című kiadványból)

11. Reichardt Andrásné: Pesthidegkút élete

(1985. februárban készült magnófelvétel szövege 2 példányban)

 

IV. kötet

1. A Klebelsberg kastély

(Kovács Géza összeállítása – történet, életrajzi adatok, az épület védetté nyilvánítása; részlet Reichardt Andrásné visszaemlékezésének magnófelvételéből, 2 példány)

2. Vitorlázó repülés Pesthidegkúton

(egy előadás anyaga; adatok lexikonokból, újságcikkekből, és a Rozmaring Híradóból)

3. Beszélgetés Hidegkútról

(Kovács Géza színes anyaga – beszélgetése a János Kórház Schönherz Zoltán utcai kihelyezett idegosztályának két ápoltjával, akik azért keresték meg őt valaki ajánlására, mert terápiás foglalkozásként előadást akartak tartani betegtársaiknak a hely történetéről)

4. Bakonyi Péter: Téboly, terápia, stigma

(a fenti című könyv 103-106. oldalairól részletek a hidegkúti pszichiátriai utókezelőről)

5. Kisiparosok Pesthidegkúton

(névjegyzék, 1982. decemberi adatok a II. kerületi összesített jegyzékből)

6. A máriaremetei vendéglő autószalonná alakítása

(feltehetően a Remetéhez címzett Wippner vendéglőről van szó, amelyet Mercedes autószalonná akartak átalakítani, a televízió II. csatornája körzeti stúdiójának stábja felvételt készített az erről tartott fórumról, amelyen megszólalt többek között Porkoláb Mátyás, Toperczer Oszkár – a körzeti adás magnófelvételének szövege. Az ügy megoldásáról is van adat: a vendéglő helyén épül a Lékai Betegotthon.)

7. Régi rajzok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyűjteményétől

8. Újságcikkek

(Pesthidegkút gyermekorvosi ellátásáról, Márkus professzorról, Szíj Rezsőről)

9. Kolin Ferenc: Budapesti üdvözlet

(részletek a Helikon kiadásában 1983-ban megjelent könyvből)

10. Kepler György obsitja

(A hidegkúti Kepler György honvéd leszereléséről 1886-ban készült okirat másolata)

 

V. kötet

1. Pesthidegkút hegyei

(Schafarzik-Vendl-Papp: Geológiai kirándulások Budapest környékén, Műszaki Könyvkiadó, 1964;  dr. Pápa Miklós: Budai hegység, 1966. – részletek)

2. Malomcsárda és környéke

(malom, festékgyár, téglagyár, malomcsárda, Kümmer Henrik kocsmája, sóder- és kőporbánya – Toperczer Oszkár és Kovács Géza gyűjtése, 3 gépelt példányban, és egy kéziratos példányban Kümmer Henrikné visszaemlékezése, kiegészítve Reichardtné két rajzával 1988. február 10-i dátummal)

3. Khoór Miklós: A patakhegyi barlang

(Khoór Miklós kutató kézírásos levele Világos Imrének, a Rozmaring Mgtsz elnökhelyettesének – ajánlással Kovács Gézának és Toperczer Oszkárnak. A levélben megköszöni a segítséget a „Patakhegyi Kultikus Kő” elszállításához, a továbbiakban pedig részletezi a felfedezést. )

4. ugyanaz

(több gépelt példányban, és Márkus Csaba cikke régi vagy idegen civilizációkról a Vasárnapi Hírek 1987. augusztus 30-i számából)

5. ugyanaz

6. Felegdi Ferencné Sajgó Katalin versei

7. A Hazafias Népfront

(II. kerületi Bizottságának „Tájékoztató jelentés” című kiadványából helyi vonatkozású részletek – Lipcsey Lászlóné szerkesztő bizottsági tag írásai)

8. Nyugdíjasok Szlovákiában

(Bíró János nyugdíjas beszámolója a Petőfi Művelődési Ház nyugdíjas klubjának szlovákiai utazásáról a Helytörténeti Klubban)

 

VI. kötet

1. Rendszerezetlen vegyes anyag

(tartalma abban a sorrendben, ahogy megtaláltam):

- Kellner József gyászjelentése;

- Kepler György honvéd elbocsátó levelének szövege – ennek másolata megtalálható a IV. kötet 10. dossziéjában;

- idősek napközi otthona a Kazinczy utcában;

- Zolnay László: „Buda és Pest régészeti emlékeiről”;

- dr. Parragi Lajosné tanácstag beszámolójának részlete;

- Thalwieser Katalin adatai a hidegkúti plébániáról; töredékes adatok Hidegkútról a Budai Hírmondó különböző számaiból – például a Gazda utcai híd német neve, a leggazdagabb sváb a faluban, régi utcanevek, üzletek, zenekarok, az Ördögárok rendezése, stb. - ;

- levél Kovács Gézának a Petőfi Irodalmi Múzeumból Dutka Ákos hagyatékáról;

- a Budai Hírmondó cikke Barabás Lászlóné Tóth Etelka anyakönyvvezetőről;

- Lencs István, a 95-ös választókörzet 1978-ban megválasztott új tanácstagja szól terveiről a Budai Hírmondóban;

- régi vendéglők;

- ”Kiváló Társadalmi Munkás” kitüntetés dr. Kovács Mihálynak, a 98-as választókörzet tanácstagjának;

- dr. Kenderessy Károly tanácstag halála;

- a Remete-szurdok megvédése;

- a hidegkúti sportpálya építése és elkészülése;

- a sportpálya átadása a Pénzügyőrök Sportegyesületének 1981;

- tanácstagok és tagjelöltek nevei;

- a Nagybudapest létrehozásáról szóló törvény szövege;

- sorkatonák társadalmi munkája;

- a vízhálózat fejlesztése;

- a II. kerület részvétele a tanács és a népfrontbizottság által 1968-ban szervezett televíziós vetélkedőn – a felhívás szövege;

- üzlethálózat adatai;

- útépítés, parkok, területrendezés, telefonellátás, közvilágítás, járdák, iskolák felújítása;

- iparigazolványok kiadása 1965-ben;

- egészségügyi ellátás;

- csatornázás; -

cigánycsaládok;

- a hidegkúti óvoda korszerűsítése 1974;

- kerületi részvétel a népszámlálásban 1979;

- lomtalanítás;

- a Hazafias Népfront akcióprogramja 1964;

- régi hidegkúti lakosok nevei;

- adatok a két pesthidegkúti temetőről nevekkel;

- a pesthidegkúti hegyvidék leírása;

- új, 220 férőhelyes óvoda 1976;

- új ABC áruház a Galóca utcában 1976;

- vendéglátóipar – Ördögárok vendéglő, Vörösmarty utcai új bisztró;

- Szombathy Viktor: „Hidegkúti csavargások”, Turista magazin, 1980. július, és hozzá Kovács Géza kommentárja;

- kisebb helyi fejlesztések;

- a Hidegkúti úton új ABC áruház 1979;

- néhány mondat a „Negyedszázad a II. kerületben 1945-1970” című kiadványból;

- egyházi adatok a Székesfehérvári Egyházmegye Jubileumi Névtárából 1977-ből – plébánosok neveivel;

- másfél gépelt oldalas, feltehetően valamilyen nagyobb tanulmányhoz bevezetésnek szánt névtelen szöveg;

- végül 7 és negyed gépelt oldalas írás, egy tervezett tanulmány nyersanyagának látszik, témái: Hidegkút, Gercse, Remete, kitelepítettek, Kröninger könyve, kapcsolat)

 

2. Az előbbihez hasonlóan rendszerezetlen vegyes anyag

- közlekedés, régi üzletek, házak, tulajdonosnevek, cégtábla, határkő;

- a Petőfi Művelődési Ház programjai;

- tanácstagi beszámolók tapasztalatai;

- tanácstagok;

- területfejlesztési tervek;

- kitüntetett pedagógusok 1976;

- szolgáltatóipar, üzlethálózat;

- tanácstagok és tagjelöltek névsora 1971-1973;

- az I. világháború hőseinek emlékműve az ófalui templom előtt nevekkel;

- a Balázs vendéglő leégése 1980;

- igazolás Koncz Gabriellának az iskolai I. osztály elvégzéséről az 1918/19-es tanévből;

- kézírásos szöveg dr. Parschról életrajzi adatokkal;

- lista azokról a műemlék jellegű épületekről, amelyek mentesítését kérik a lebontás alól;

- német telepesek házasságkötései, Kröninger gyűjtése;

- svábokat gúnyoló írás

3. Újságcikkek Pesthidegkútról

4. Újságcikkek a Budai Hírmondóból 1975-1988.

 

VII. kötet

1.Településfejlődés 1700-1900

(Thalwieser Katalin előadása jegyzetekkel 1965. március 27-én a Helytörténeti Kubban)

2. ugyanaz

3. Lókodi Sándor: Pesthidegkút és környéke

(Lókodi Sándor helyi lakos gyűjtése Remetekertvárosról - telepesek nevei, Remete, Soós vendéglő; adatai székely családokról, székelyekről)

4. Sarlós Ferenc: Pesthidegkút

(előadása 1983 decemberben a helytörténeti Klubban)

5. Samok Pálné a Dutka családról

(Samok Pálné klubtag Dutkáék szomszédja volt, róluk 1986. október 29-én tartott előadást a Helytörténeti Klubban, itt az előadás saját kezűleg írt szövege látható, ezt olvasta fel)

6. Horváth István, a körzeti népfrontbizottság titkára: Pesthidegkút fejlődése 1900-1985

(kézírásos tanulmány sok adattal – például a parcellázásról - , a Helytörténeti Klubban 1985. május 29-én megtartott előadás szövege)

7. az előbbi szöveg gépírással

8. Toperczer Oszkár: „Elfelejtett (?) emléktábla Hidegkúton”

című cikke a Budai Hírmondóból eredeti kivágásban és hozzá a lap kommentárja, gépelve

9. Tófalvi Sándor: Erdélyiek Hidegkúton

(előadás a Helytörténeti Klubban 1984. április 30-án)

10. Telegdiné Sajgó Katalin színes elbeszélése

(egy 1869-ben kiadott pénzérme megtalálásáról a gázvezeték építésénél 1985-ben, az elbeszélés felolvasása a Helytörténeti Klubban)

11. Telegdiné Sajgó Katalin: Erdély

(előadása Erdélyről és néhány verse kézírással, felolvasás a Helytörténeti Klubban 1984. május 30-án)

12. Zsigmond Attila: Pesthidegkút képzőművészeti emlékei

(előadása a Helytörténeti Klubban 1984. március 28-án; interjú vele, mint a Budapest Galéria főigazgatójával kitüntetése alkalmából)

13. Toperczer Oszkár kézirata (a könyvhöz)

14. dr. Várday György: Pesthidegkút (részlet a kerületi televíziós vetélkedőre készült írásból)

15. Verőczei Katalin: Pesthidegkút

(a történelem-ének szakos tanárjelölt dolgozata Pesthidegkútról 10 forrásból, sok demográfiai adattal)

16. „Itt születtem én ezen a tájon”

(a Szabadság úti általános iskola fenti című szakköri pályázatára érkezett 5 dolgozat szövege)