ifj. Klauzál Gábor

Ifj. Klauzál Gábor (1857-1939)

 

   Id. Kaluzál Gábornak (1804-1866), az első felelős magyar minisztérium földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterének fiaként született 1857-ben. Édesanyja Schmidt Emma, az Aradon kivégzett Nagysándor József honvéd tábornok menyasszonya volt.

  Id. Klauzál Gábor és Schmidt Emma 1849-ben házasodtak össze, három gyermekük született:

    Emma (1854.), Gábor (1857.), Mária (1861.)

   Ifj. Klauzál Gábor hivatali pályáját a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban 1881-ben kezdte, gyakornokként, majd segédfogalmazó, miniszteri fogalmazó, 1893-tól miniszteri titkár lett.

   1915-ben már osztályfőnök, egy év múlva pedig miniszteri tanácsos.

  1918-ban már nem szerepel a címtárban. 35 éves szolgálat után, feltehetően nyugdíjaztatta magát.

   Egyetlen gyermeke, fia, aki szintén a Gábor nevet kapta a keresztségben, fiatalon, 1917-ben az 1. viláháború alatt dúló spanyolnátha-járvány áldozata lett. Felesége, Degré Katalin - a márciusi ifjak egyikének, Degré Alajos író- és ügyvédnek lánya - 1929-ben hunyt el.

   Élete utolsó, magányosan leélt szakaszáról semmit sem tudunk. Így azon körülményről és időpontról sem, hogy mikor, miért költözött a fővárosból Pesthidegkútra a Csend u. 5. sz. alatti panzióba (Hársakalja).

   Itt hunyt el 82 éves korában. Halálának pontos időpontjáról és okáról kezelő orvosa, dr. Murin László vett fel jegyzőkönyvet. E szerint 1939. január 9-én este 8 órakor tüdőgyulladásban hunyt el ifj. Klauzál Gábor, a 48-as miniszter fia - vagyon nélkül.

   A halott-vizsgálati jegyzőkönyv záradékában Szentannai Béla, Pesthidegkút vezetőjegyzője nem tett észrevételt az ellen, hogy az elhunytat Budapestre szállítsák, ami meg is történt, s ifj. Klauzál Gábort 1939. január 13-án az Újköztemetőben felesége mellé temették.