Közéleti Névmutató 1945-1950

 

Budapest Közéleti Névmutató        1945 – 1950

Az összeállítás készült: Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció 4. A budapesti nemzeti bizottságok és népfrontbizottságok tagjai. Az anyagot gyűjtötte és összeállította: Halasi László.

1946. június hó 21-ig.

[A szövegben előforduló rövidítések feloldása a névsor végén található.]

 

Andráska Dezső (Prakfalva, 1899-?), erdész

A 30-as évektől az SZDP tagja. A háború után a budakeszi erdőgazdaság dolgozója. A 40-es évek végén Szlovákiába települt át.

1946-ban a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Bácskai Károly (Jánoshalma, 1908-1969), szobafestő

1945-1948-ban az SZDP tagja. 1945-1946-ban a Pesthidegkúti NB és képviselőtestület tagja.

 

Bálás Gyula Imre (Cserhátszentiván, 1907-1969), kőműves-segéd

1925-től az építőmunkás szakszervezet tagja, 1945-től SZDP-, 1946-tól MKP- (MDP, MSZMP) tag. 1946-1949-ig földműves, majd tsz-elnök. 1946-tól a Pesthidegkúti Földigénylő Bizottság tagja, a helyi UFOSZ elnöke, majd a DÉFOSZ vezetőségi tagja. 1950-ben a főváros képviseleti bizottsága tagja. Halála előtt tanácstag, munkásőr.

1948-tól a Pesthidegkúti NB és képviselőtestület, 1949-től az NFB tagja.

 

Berán Antal (Budapest, 1896-1945), betűöntő

1913-tól volt az SZDP tagja. 1945-ben a pesthidegkúti szervezet titkára. 1945-ben az NB elnöke, a községi elöljáróság tagja.

 

Berán Tibor (Budapest, 1922-1974), könyvelő

1945-től az SZDP tagja, a pesthidegkúti szervezet vezetőségi tagja. Halála előtt vállalati munkaügyi előadó. 1945-től a Pesthidegkúti NB tagja, jegyzője, képviselőtestületi tag.

 

Besenyei Sándor, dr. (Heves, 1910-1960), bíró

1946-tól járásbíró. 1946-1947-ben a Pesthidegkúti NB társelnöke, a képviselőtestület tagja.

Branauer István (Budapest, 1901-1973), felső-ipariskolai tanár

1945-től a PDP tagja, a pesthidegkúti szervezet elnöke. 1945-1949-ben a Pesthidegkúti NB és a képviselőtestület tagja.

 

Budai Ferenc (Pesthidegkút, 1918-1973), községi tisztviselő

1947-től a VAOSZ tagja. A háború után községi irodatiszt. 1948-ban a Pesthidegkúti NB jegyzője.

 

Dániel Jenő, dr. (Orosháza, 1906-1975), közgazdász

1945-től az NPP tagja, egy időben a párt városházi szervezetének a titkára. 1933-1950-ig állott a főváros szolgálatában, a háború után számvevőségi főtiszt, illetve tanácsos.

1946-ban a Pesthidegkúti NB tagja.

Deák Ferenc (Besztercebánya, 1904), tisztviselő, gyártásintéző

1945-ben a Pesthidegkúti NB tagja, közellátási megbízott.

 

Egyeki Sándor (? 1913- ?), földműves

1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1948-tól a FÉKOSZ választmányi tagja. 1949-ben az MDP pesthidegkúti szervezetének a titkára. 1948-1949-ben a községi elöljáróság tagja, 1949-ben az NFB elnöke. 1948-ban a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Eperjesi (Engler) Antal (Budapest, 1899-1974), autószerelő, szállítmányozó

A háború után a PDP tagja. 1945-ben a Pesthidegkúti NB és a képviselőtestület tagja.

 

Eperjesi (Engler) Lajos (Budapest, 1903-1976), burkoló

A háború után szerszámköszörűs. 1945-ben a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Ficsor István (Kálkápolna, 1901-1975), földmunkás

1945-től az NPP tagja. A háború után újgazda, majd tsz-tag. 1948-1949-ben a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Forró Dezső (Torda, 1901-?), tisztviselő

1947-től az SZDP (MDP, MSZMP) tagja. 1919-ben vöröskatona. A háború után a NIK, majd a KGM előadója. 1947-1949-ben a községi elöljáróság, 1948-ban a megyei th. biz. tagja. - Tanácsköztársasági Emlékérem. 1948-1949-ben a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Gara Mihály (Budapest, 1908-1978), textilkereskedő

1945-től az FKP tagja. 1946-1949-ben a Pesthidegkúti NB elnöke, a képviselőtestület tagja.

 

Gáspár Jácint (Csecse, 1895-1977), tisztviselő

1945-től az FKP tagja, a máriaremetei szervezet elnöke. A háború után pénzügyminisztériumi tisztviselő. 1945-1949-ben a Pesthidegkúti NB és képviselőtestület tagja.

 

Hajnóczky István (Pápa, 1918-?), lakatossegéd, közgazdász

1941-től az SZDP tagja, 1944-ben letartóztatták, majd internálták. A háború után a Központi Illetményhivatal számtisztje. 1945-től az SZDP pesthidegkúti szervezetének szervező titkára, az ideiglenes képviselőtestület tagja. 1945-1948-ban a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Hídvégi Győző (Budapest, 1916-?), kereskedő, tisztviselő

1945-től az FKP tagja, egy időben e párt pesthidegkúti szervezetének az adminisztratív titkára. A háború után közellátási tisztviselő, kereskedő, majd állami alkalmazott. 1945-1949-ben a képviselőtestület tagja. 1945-1946-ban a Pesthidegkúti NB, tagja.

 

Horváth Albert (?-?)

1948-ban a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Horváth János (Repcésmere, 1898- ?), tisztviselő

1945-től a PDP tagja. A háború után konzervipari tisztviselő. Külföldre távozott. 1945-ben a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Horváth Lajos (Margitta, 1890-1963), lakatossegéd

1917-től vett részt a munkásmozgalomban. A háború alatt az Albertfalvai Repülőgépgyárban főbizalmi, 1919-ben a munkástanács elnöke, a budatétényi direktórium tagja. A két háború közötti időben több alkalommal letartóztatták. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja, az MKP pesthidegkúti szervezetének a titkára. Tanácsköztársasági Emlékérem. 1945-1949-ben a Pesthidegkúti NB tagja, 1946-tól társelnöke, a képviselőtestület tagja, községi bíró. 

 

Ilovszki Imre (Vanyarc, 1914-?), üveges segéd

A háború előtt az SZDP, 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja, az MKP (MDP) pesthidegkúti szervezetének vezetőségi tagja, illetve titkára. A háború alatt büntetőtáborban volt. A háború után üzemi munkás, 1949-től a HM politikai főcsoportfőnökség osztályvezetője, őrnagy. - Vájár, az MSZMP Tokodi PB tagja. – Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem stb. 1948-ban a Pesthidegkúti NB titkára.

 

Kalló Gábor (?-?)

1945-1946-ban az MKP képviselője a Pesthidegkúti NB-ben és a képviselőtestületben. Disszidált.

 

Kalmár János (Budapest, 1914-?), nyomdász

1945-től az FKP és a nyomdászszakszervezet tagja. Bizalmi és a nyomdászszakszervezet Gutenberg kórusának a titkára.  A II. ker. Tanács tagja. - Felszabadulási Jubileumi Emlékérem stb. 1945-1948-ban a Pesthidegkúti NB és a képviselőtestület tagja, 1949-ben az NFB jegyzője.

 

Karalyos Sándor (Zsámbék, 1918-?), villanyszerelő

1945-ben az FKP, majd az MKP tagja. Vállalati villanyszerelő. 1945-ben a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Karnitscher János (Sopron, 1910-1966), építész

1945-től az SZDP tagja. A háború után építész, majd vállalati anyaggazdálkodási tisztviselő. 1946-ban a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Kerner József (Budapest, 1896-?), gáz- és vízvezeték-szerelő

1945-től az NPP (MDP, MSZMP) tagja, 1944-ben részt vett az ellenállási mozgalomban. 1945-1949-ben az NPP pesthidegkúti szervezetének az alelnöke. A háború után nyugdíjas, később vállalati részlegvezető. 1945-1949-ben a Pesthidegkúti NB, NFB és az elöljáróság tagja.

 

Kőfalvi Gyula (Pestszenterzsébet, 1920-?), szobrász

1945-től az SZDP (MDP, MSZMP) tagja. 1945-ben a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Kövessi Sándor Vilmos (Kányavár, 1900-?), hentes és mészáros, szövő

1919-től vesz részt a munkásmozgalomban, 1945-től az MKP tagja. A háború után Pesthidegkút rendőrparancsnoka, majd a budapesti főkapitányságon rendőr-százados; 1947-től szövőkisiparos. 1945-ben a Pesthidegkúti NB tagja.  

 

Leitner Ferenc (Bécs, 1906-?), kertész

1945-től az NPP tagja, a budapesti nagyválasztmány tagja, a Magyar Szövetkezeti Központ szervezete elnöke, a pesthidegkúti szervezet titkára. A háború után a Vetőmagtermeltető Vállalat magtermesztési felügyelője, majd a termelési osztály vezetője. 1945-1947-ben a Pesthidegkúti NB tagja, 1945-1949-ben a képviselőtestület, illetve az elöljáróság tagja.

 

Lestál Vass Gusztáv (Hangony, 1898-1965), kereskedelmi ügynök

1919-ben vöröskatona. 1945-től az FKP tagja, a pesthidegkúti szervezet elnöke. A háború után textilkereskedő, majd rendőrtiszt, 1949-től vállalati dolgozó. - Tanácsköztársasági Emlékérem. 1945-ben a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Lőrinczy László (Pesthidegkút, 1924), tanító

1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. A háború után tanító, 1948-tól a pedagógus-szakszervezet politikai munkatársa. A TIT központ osztályvezetője. - Munka Érdemrend stb.

1945-ben a Pesthidegkúti NB jegyzője.

 

Marth Jenő (Budapest, 1907-1960), tisztviselő

1945-től a PDP tagja. A háború után fővárosi tisztviselő, 1947-től állami gazdasági dolgozó, majd IKV-előadó. 1945-ben a Pesthidegkúti NB és az ideiglenes képviselőtestület tagja.

 

Miszlai Sándor (Orosháza, 1898-?), ács

1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja, a háború után üzemi titkára, majd fővárosi árvédelmi munkavezető. 1948-tól az MDP pesthidegkúti szervezete elnöke. 1948-1949-ben a Pesthidegkúti NB tagja.

Molnár György (Nagykőrös, 1911-?), kereskedelmi alkalmazott

1945-től a PDP tagja. A háború után erdőgazdasági dolgozó. 1945-1946-ban a Pesthidegkúti NB tagja. 1945-ben az ideiglenes képviselőtestület tagja.

 

Németh István (Kemenesmagas, 1907-?), földműves

1945-től az MKP (MDP) tagja, a háború után az MKP (MDP) pesthidegkúti szervezetének vezetőségi tagja, majd a pesthidegkúti földigénylő bizottság tagja, az UFOSZ elnöke, 1949-től tsz-tag. 1948-ban a Pesthidegkúti NB, 1949-ben az NFB tagja.

 

Papp József (Budapest, 1921-?), kereskedősegéd

1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. A háború után Pesthidegkúton községi tisztviselő. A VIDEOTON személyzeti osztálya vezetője.1946-ban a Pesthidegkúti NB, 1945-ben az ideiglenes képviselőtestület tagja.

 
Pintér Imre (Csongrád, 1899-1952), géplakatos

1945-től az NPP tagja. 1919-ben vöröskatona. A háború után kocsmáros, majd földműves-szövetkezeti üzletvezető. 1945-ben a Pesthidegkúti NB és az ideiglenes képviselőtestület tagja.

 

Popovics Pál (Pápa, 1901-1968), szobafestő

1919-ben vöröskatona, a két háború között bebörtönözték. 1945-ben a MAHART alkalmazottja, 1948-tól a Közlekedésügyi Minisztérium előadója. Tanácsköztársasági Emlékérem. 1948-ban a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Regőczi Tihamér (Pestszenterzsébet, 1913-?), tisztviselő

A háború után az Óbuda Mozgó üzemvezetője. 1945-től az FKP tagja, a pesthidegkúti szervezet titkára. 1945-ben a Pesthidegkúti NB, 1945-1949-ben a képviselőtestület tagja.

 

Sárközy Zoltán (Budapest, 1909), orvosi műszerész

1945-től a PDP tagja. 1946-1948-ban a Pesthidegkúti NB, 1945-1949-ben a községi elöljáróság tagja.

 

Sarró Gyula (Hódmezővásárhely, 1902-1977), kereskedősegéd

1945-től az MKP (MDP) tagja, szövetkezeti ügyvezető; a FÉKOSZ pesthidegkúti szervezete titkára, 1948-1949-ben községi törvénybíró. 1948-ban a Pesthidegkúti NB, 1949-ben az NFB tagja.

 

Sebők Imre (Felsőboly, 1882-?), mázolósegéd

1945-től a szakszervezet tagja. 1948-ban a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Szárnovszky János (Budapest, 1896-?), szűcs

1945-ben a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Szederkényi Andrásné (Jászkarajenő, 1915-1969), munkás

1932-től vett részt a munkásmozgalomban, 1934-től a KMP tagja. Kezdetben a csehszlovákiai kommunista ifjúsági szövetségben, később a belga kommunista mozgalomban evékenykedett. A világháború idején Belgiumban és Franciaországban részt vett az ellenállási mozgalomban. A háború után HM-alkalmazott, majd a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár dolgozója. Szocialista Hazáért Érdemrend stb. 1948-ban a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Távoly Oszkár (Petrozsény, 1911-1977), tisztviselő

1945-ben az NPP, majd az SZDP, 1947-től az MKP tagja. A háború után fuvaros, később vállalati dolgozó. 1945-ben a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Tóth Antal, dr. (Mezőtúr, 1920-?), közgazdász

1946-tól az NPP, 1947-től az MKP (MDP) tagja. A háború után a WM könyvelője, 1947-től a NIK üzemszervezője, 1949-től a Nehézipari Minisztérium osztályvezetője; a Gépipari Tudományos Egyesület szakosztályi vezetőségi tagja. A PM Szervezési Intézet nyugdíjas főosztályvezető-helyettese. 1948-ban a Pesthidegkúti NB tagja.  

 

Vankó Julianna (Tasnádi Sándorné) (Kalocsa, 1925-?), mezőgazdasági munkás

1945-től az SZDP, 1947-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. A háború után Pesthidegkúton községi tisztviselő, 1948-tól a FÉKOSZ (DÉFOSZ) levelezője, 1950-től a Földalatti Vasút személyzeti előadója.  A Kossuth Könyvkiadó dokumentátora. 1945-1946-ban a Pesthidegkúti NB jegyzője.

 

Weingärtner Géza (Budapest, 1905-t), elektroműszerész

1923-tól az SZDP tagja. A háború után vállalati tisztviselő. 1945-1946-ban a Pesthidegkúti NB elnökhelyettese, majd elnöke.

 

Wolf László (Budapest, 1910-?), építész

1945-től az NPP tagja, a párt pesthidegkúti szervezetének vezetőségi tagja, az iparügyi minisztériumi szervezet titkára. A háború után a demokratikus hadsereg tagja, majd az Iparügyi Minisztérium előadója, 1949-től az IPARTERV tervezője. 1945-1946-ban a Pesthidegkúti NB tagja.

 

Zemkó Antal (Pestszentlőrinc, 1905-1971), asztalossegéd

1925-től vett részt a munkásmozgalomban, 1935-től a KMP tagja. A háború után a Gamma Rt. asztalos-üzemének vezetője. Halála előtt a Gamma Művek főosztályvezetője. Tanácsköztársasági Emlékérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem. 1946-ban a Pesthidegkúti NB tagja.

 

 

Rövidítések:

DÉFOSZ                Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége

FEKOSZ                Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége

FKgP                     Független Kisgazda Párt

HM                        Honvédelmi Minisztérium

KGM                     Kohó- és Gépipari Minisztérium

MDP                     Magyar Dolgozók Pártja

MKP                      Magyar Kommunista Párt

MSzMP                 Magyar Szocialista Munkás Párt

NB                         Nemzeti Bizottság

NFB                       Nemzeti Földosztó Bizottság

NIK                        Nehézipari Központ

NPP                      Nemzeti Paraszt Párt

PDP                      Polgári Demokrata Párt

SzDP                    Szociáldemokrata Párt

th. biz.                  törvényhatósági bizottság

TIT                        Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

VAOSZ                 Városi, Vármegyei és Községi Alkalmazottak Országos Szövetsége