A kripta

A Szentlélek templom altemplomában nyugszik többek között:

Clair Vilmos (Pest, 1858. máj. 21. – Budaliget, 1951. febr. 4.): újságíró, párbajszakértő. Clair Ignác fia. A budapesti egyetemen végzett jogot. Több fővárosi lap munkatársa (Magyar Lapok, Budapest, Függetlenség), ill. szerkesztője volt (Szikra c. élclap, Társalgó c. szépirodalmi és kritikai hetilap, Magyarország stb.). 1899-től Nyitrán élt, mint a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület főtitkára. 1925-1935 között a pesthidegkúti tüdőbeteg-intézet gondnoka. Nevét párbajkódexével tette ismertté. – Fő műve: Párbajcodex (Bp., 1899, 29. kiadása Bp., 1944); Magyar párbajok Attila hun király idejétől 1923. év végéig (I-II, Bp., 1930).

Károlyi István gróf, nagykárolyi (Pest, 1845. február 3 – Nagykároly, 1907. július 31.): politikus. Tanulmányait követően, 1865-ben Firenzébe utazott, ahol anyja, gróf Zichy Karolina szalonjában ismeretséget kötött a helyi magyar emigráció vezéralakjaival. 1866-tól az olasz kormány alá rendelt Magyar Légióban szolgált Klapka György tábornok segédtisztjeként. A légió 1867. évi feloszlatását követően bátyjával, Károlyi Tiborral közösen ők felügyelték a hazatérő magyarok útját, de a határon az osztrák rendőrség letartóztatta, s csak Bismarck porosz miniszterelnök közbenjárására kerülte el a haditörvényszéki felelősségre vonást. Rövid párizsi tartózkodást követően 1867-ben hazatért, átvette a nagykárolyi Károlyi-uradalom igazgatását és bekapcsolódott Szatmár vármegye politikai életébe. 1872–1875-ben a főrendiház jegyzője, 1887-től országgyűlési képviselő. Tevékeny közszereplő, korának egyik népszerű, közkedvelt személyisége. Igazgatósági tagja a Nemzeti Lovardának, elnöke a Nemzeti Casinónak, díszelnöke a Caritas fővárosi jótékonysági egyletnek, 1907-től a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja.   

 

Klebelsberg Jenőné gróf, sz. Kováts Tekla 1945.

Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébet asszony, a Szeretetláng mozgalom megalapítója

Toperczer Oszkár (1998) és felesége, Pásztory Irma