Mélion József

Melion József hírlapíró, katonatiszt ((1899) 1900-1945)

  

   Hazatérve, a Tanácsköztársaság leverése után az 1919 augusztusában alakult és 1921. októberig fennállott tudományegyetemi csendőrtiszti zászlóaljban vállalt szolgálatot.

   Civil életében újságíró, felelős szerkesztője az Információ hírlaptudósítónak, majd 1939-1940 között a Nemzetközi Sajtó Tudósító főszerkesztője.

   A 2. világháborúban a keleti fronton harcolt.

   1944-ben a XII. kerület, Borhy Sándor utca 2. sz. alatt lakott. Mikor és hogyan került Pesthidegkútra a háború utolsó hónapjaiban, hol lakott, nem tudjuk.

   1945. március 5-dikén éjjel ¼12-kor szívlövés érte. Hősi halált halt.

   Temetése 1945. március 8-dikán volt. A pesthidegkúti Véka utcai lezárt temetőben nyugszik.

 

Mélion József sírja