Magyar Vöröskereszt Pesthidegkúti Fiókegylete

Magyar Vöröskereszt Pesthidegkúti Fiókegylete 1933 előtt -1946

A Fiókegyesület az 1933. március 19-i közgyűlésén döntött arról, hogy az évi 2 Pengő tagdíjat 1 Pengőre mérsékli, miután tagjai között a szegények többségben vannak.

 

 

[Részlet a belügyminiszternek 1945. augusztus 15-dikén írott jelentésből]

 

1939. jan. 1. óta is a fiókegylet hazafias szociális és karitatív munkát végzett. Munkaköre kiterjed hazafias irányú jótékony célú, továbbá egészségügyi, légvédelmi előadások tartására. Légoltalmi, elsősegély-nyújtási, betegápolási tanfolyamok rendezésére, szegény gyermekek felruházására, szeretetcsomagok ajándékozására. Magyar katonák karácsonyi csomag és pénzadományára. Iskolák könyvtárának gyarapítása, mentőszekrénynek gyógyszerrel való ellátása. Óvoda napközi otthon természetbeli és pénzbeli segítése. Szükség esetén mentőállomások megszervezése. A katonák számára ágyalapítványok. Betegek, özvegyek gyámolítása tanácsadással anyagi segítséggel.

Az egyesület politikai működést nem fejtett ki, működésében politikai szempontok nem érvényesültek.

Elnök: dr. Murin László orvos, társelnökök Morbitzer Dezsőné, Koncskó Istvánné, titkár Pankovics Gyuláné Katona Ilona, jegyző Szentannai Béla községi főjegyző, ellenőr Nagy Lajos kereskedelmi iskolai tanár igazgató. Pénztáros Pankovits Gyula 1945. március 30-ig, tagdíj-beszedő Örsy István.

Orvosok dr. Murin László, Forgách Ferenc 

A Vöröskereszt helyi fiókegylete csak társadalmi karitatív működést fejtett ki, fajra, vallásra, társadalmi állásra való tekintet nélkül. Szegényebb sorsú társadalmi osztályhoz tartozókat fokozottabban gyámolították.

A Vöröskereszt Egyesület helyi fiókegylete mindig demokratikus szellemben működött, így a nem kívánatos vezető személyeknek vagy tagoknak az egyesületből való eltávolításának szüksége fel nem merült.

Tisztelettel: dr. Murin László községi orvos Vöröskereszt Pesthidegkúti fiók egyleti elnök - Morbitzer Dezsőné társelnök    

 

[A belügyminiszter 1946 decemberében az egyesületet feloszlatta, mert: "szabályszerű működés kifejtésére nem képes". Cz. V.]