MOVE Pesthidegkút-Széphalmi Sportegyesület

A.) MOVE Remetekertvárosi, Szögligeti Sport Club 1926-

B.) MOVE Pesthidegkút-Széphalmi Sportegyesület 1932-?

Az egyesület pecséttel, jelvénnyel rendelkezett, saját vagyona a tagdíjból és adományokból származott, ünnepségeket, hangversenyeket, sportünnepélyeket szervezett.

A tagság állt a  rendes/alapító, dísz, pártoló tagokból. Belépni csak két tag írásbeli ajánlásával lehetett, s csak ha a tagok kifogást nem emeltek ellene. Kikötötték, hogy más egyesülettel nem fúzionálhatnak. Az Egyesület bútorait, sportszereit időnként leltározni kell.

Az Egyesület sportcéljaira Gyulay Sándor főjegyző adományozott telket.

 

    A MOVE támogatásával és felsőbb irányítása mellett mint annak szervi része a magyar faj szeretetének, megbecsülésének, nagyrahivatottságának, nemzeti önérzetének tudatát felébreszteni, fenntartani és erősíteni, -a nemzet erőinek kifejtése érdekében a magyarok lelki és testi képességeit növelni, gyarapítani, -e cél érdekében a magyar ifjúságot nemzeti és keresztény szellemben nevelni, velük s a magyar férfiakkal és nőkkel a sport minden ágát nemzeti és amatőr szellemben művelni, -az ehhez szükséges eszközöket megszerezni, -az alakulat kebelében s azon kívül a szép, jó és igaz iránti érdeklődést, a műveltséget, a bajtársi szellemet, összetartást, fegyelmet, kölcsönös áldozatkészséget és önsegélyt, valamint a keresztény valláserkölcsöt minél tökéletesebben meghonosítani.

 

Bőle András, id. • alelnök

Berger Imre • pénztárnok
Dénes Sándor • tiszteletbeli elnök
Fodor Sándor • főtitkár
Kröninger Ferenc • alelnök
Káhn György • alelnök
Tauner Gáspár • alelnök
Bőle András id.• csapatparancsnok
Litteczky Lajos, dr. • ügyvezető elnök
Pars Pál, dr. • társelnök
Kozol Sándor • tisztelebeli elnök
Lázár Zoltán • díszelnök
Ratkóczy Bódog, vitéz • fővédnök
Zimmermann Béla • elnök