O-s Frontharcos Szövetség Pesthidegkúti Csoportja

 

Országos Frontharcos Szövetség Pesthidegkúti Csoportja 1937 előtt -1946

Célja: mint az első világháborúban részt vett frontharcosok elismert társadalmi szervezetének, a világháború volt magyar frontharcosai között ápolni és továbbfejleszteni a hazafias alapon nyugvó bajtársi szellemet, a katonás fegyelmet, kölcsönös áldozatkészséget. Küzdeni a nemzetközi felforgató irányzatok ellen, a tagok erkölcsi és kizárólagosan frontharcos minőségükből származó anyagi érdekeinek védelme, a tagok szellemi és anyagi erejét a nemzet egyetemes érdekeinek szolgálatába állítani, frontharcos jóléti intézmények megteremtése.

 

1939. évi tisztikara:

Elnök: Steller Ignác ny. gimn. igazgató, meghalt 1943. jan. 8.; Kolumbán Gábor vallásoktató lelkész, 1943. márc. 11-től

Társelnök: Kőszeghy Lajos asztalos

Alelnök: Czuczay József kereskedő, Gál Lajos kárpitos

Titkár: Ferjencsik László községi számtiszt, lemondott 1943. márc. 11., Bukovszky Károly tanító, lemondott 1944. márc. 7., Bartos Tivadar szfőv. adótiszt, 1944. márc. 7-tól

Vezető tiszt: Gunda Antal vámszaki főtiszt

Törzsvezető és ellenőr: Forgács János ny. detektív, meghalt 1944. február,   Dóra György alkalmi munkás, 1944. februártól

Pénztáros: Schwarzinger Lajos kőmíves segéd

4. Az egyesület vezetői a magyar nép érdekeit nem sértették. Eljárás egyik ellen sincs. Igazolásuk hivatali munkakörükben megtörtént.

5. Vezetők vagy tagok ellen panasz nem érkezett, így eddig a tagok sorából eltávolítani senkit nem kellett. Katonák, foglyok ellen vizsgálat még nem indítható.

Pesthidegkút, 1945. augusztus hó 5.  Kolumbán Gábor elnök

 

1945. augusztus 5-én tett jelentésük a Belügyminisztériumnak: a Csoport állandóan és szigorúan csak szociális tevékenységet fejtett ki; politikai szempontok vagy állásfoglalás az egyesület vezetésében és működésében nem érvényesültek. Ennek ellenére a miniszter a Fegyverszüneti Egyezményre hivatkozva 1946 augusztusában feloszlatta. [Cz. V.]