O-s Stefánia Szövetség Pesthidegkúti Fiókszövetség

(Országos Stefánia Szövetség célja egyrészt egészségügyi: vagyis a születés minél tökéletesbb lebonyolításának és az újszülött egészséges továbbfejlődésének biztosítása, másrészt szociális: vagyis a közreműködés a születendő nemzedék gazdasági, erkölcsi és társadalmi létfeltételeinek megteremtésében és biztosításában.)

 

Az államilag támogatott Szövetség pesthidegkúti fiókegyesülete 31 rendes és 3 pártoló taggal alakult meg, fővédnöke gróf Klebelsberg Kunóné. A tagok között a nagyközség 'elitjének" feleségeit találjuk.

 

Országos Stefánia Szövetség Pesthidegkúti Fiókszövetség 1933-1947

Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve:

Jegyzőkönyv, 1933. évi november hó 24-én az „Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemők védelmével államilag megbízott szervezet” pesthidegkúti fiókszövetségének alakuló közgyűléséről.

Jelen voltak: gróf Klebelsberg Kunóné kegyelmes asszony, Reichardt András plébános, Zimmermann Béla községi főjegyző, Zimmermann Béláné, dr. Murin László községi orvos, dr. Murin Lászlóné és a meghívott közönség nagy része.

Dr. Murin László szövetkezeti orvos üdvözölte gróf Klebelsberg Kunóné kegyelmes asszonyt és a megjelent közönséget. Ismertette a megalakítandó fiókszövetség célját, felolvasta és megértelmezte annak szabályzat-mintáját, minek megtörténtével felkérte a jelenlevőket a fiókszövetség megalakítására.

Közóhajra felkérte Reichardt András plébános urat az elnöki tisztség elfogadására, aki azt készséggel elfogadta, és azonnal átvette az elnöklést.

Az elnök ismertette a tisztkar megválasztásának módozatait, minek megtörténtével egyhangulag megválasztatott a tisztikar.

A fiókszövetség megalakulása után azonnal 31 rendes és 3 pártoló tag vétetett fel.

Az Elnök megköszönte a megjelenést, kérte a megalakult fiókszövetség hathatós támogatását és az alakuló közgyűlést lezárta.

Zimmermann Béla jegyzőkönyvvezető,  Reichardt András elnök

Hitelesítők: Láng Mihály, Nádas Béla

A vezetőség:

Lázár Miklósné • társelnök • szintárs.titkár neje • Pesthidegkút • Gazda utca • 1933
Murin Lászlóné • elnök • orvos neje • Pesthidegkút • Béla Király utca • 1933
Klebersberg Kunoné • fővédnök • v.miniszter neje • Pesthidegkút • Templom utca • 1933
Scholtz Endréné • helyettes elnök • gyógyszerész neje • Pesthidegkút • Klebersber Kuno u. • 1933
Zimmermann Béláné • társelnök • főjegyző neje • Pesthidegkút • Klebersberg Kuno u. • 1933
Lázár Istvánné • alelnök • filmgyári mérnök neje • Pesthidegkút • Gazda utca • 1933
Forgách Ferencné • alelnök • orvos neje • Pesthidegkút • Klebersberg Kuno u. • 1933