Pesthidegkúti Önkéntes Tűzoltó Testület

Pesthidegkúti Önkéntes Tűzoltó Testület 1910-1948  

A Testület a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség szabályainak megfelelően alakult meg és működött. A tagokat az országos szövetség látta el egyenruhával és felszereléssel, amit azonban csak a szolgálatban használhattak.

A helyi egyesület célja "a község területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása, és egyéb vészesetekben segélynyújtás".

Ha szolgálat közben baleset érte az egyesület tagját, a testület orvos kezelte, és segélyért folyamodhatott. Ez utóbbi céljára elkülönített és kezelt segélyalapot hoztak létre.  A parancsnokság élén álló parancsnok csak az lehetett, aki a tűzoltó szakvizsgát sikerrel letette. Őrszolgálatot teljesítettek, előadásokat hallgattak. Törvényhatósági felügyelet (vármegye és a község) alatt álltak, s a tűzrendészet szabályait végre kellett hajtaniok, illetve betartását előmozdítani.

A tűzvéz színhelyén a rendőri intézkedéseket betartatták, műszaki tekintetbeb azonban önállóan intézkedtek.

1948. június 15-én a belügyminiszter a Testületet feloszlatta.

[Cz. V.]