Pesthidegkúti Polgári Lövész Egyesület

Pesthidegkúti Polgári Lövész Egyesület 1930-1936

 

Az Egyesület célja a céllövő sport iránti érdeklődés felkeltése, ébrentartása és a céllövés gyakorlása. Az Egyesület a főcélként kitűzött céllövő sporton kívül súlyt helyez a tagok vallásos és hazafias érzéseinek erősbítésére, erkölcsi felfogásának nemesítésére, jellemének szilárdítására, a löész bajtársi szellem kifejlesztésére, a tagoknak egymásközti kölcsönös támogatására, ismereteinek bővítésére és a többi sportágak űzésére.

Az Egyesület vagyona 1880 Pengő volt, valamint a leltárban szerepelt 6 db lövészkabát és sapka, 4 db "29 mintájú Feg céllövő kispuska (számozottak), amelyeket ellenszolgáltatás nélkül átadtak a MOVE Lövészegyesületének.

 

[Az egyesület megszünését a vármegyei közgyűlés mondta ki, és a belügyminiszter hagyta jóvá. Cz. V.]