Pesthidegkúti Temetkezési Egylet 1888-1910

Pesthidegkúti Temetkezési Egylet 1888-1910

1888-ban alakult, 1890/33691 sz. alatt hagyta jóvá a belügyminiszter. Alapszabálya 1888. október 10-dikén kelt.

Az Egylet célja: a vallásosság emelése és előmozdítása, a felebaráti szeretet gyakorlása az által, hogy egy egyleti tagnak elhunyta után ennek római katholikus szertartású eltemetésén kívül, lelki üdvéért szent mise áldozatot mutat be.

Csak római katolikus vallású, helyi lakosú egészséges nők, férfiak lehetnek tagjai, akik életkorukat hitelesen igazolják (keresztlevél, anyakönyvi kivonat), valamint más ilyen egyesületnek még nem voltak tagjai. Kiskorú is lehetett tag, ha szülője, gyámja beleegyezett.

40. életéven túl nem vettek fel tagot. A tagdíj után járó kedvezmény csak a belépéstől számított 6 hónapon túl járt, előtte csak a befizetett összeg járt vissza.

 

Alapszabály-módosítások: 1900., 1903., 1907., 1910.

Taglétszáma:1888.       380 fő

Elnök: Helter János 1888. okt. 10., 1901.

Elnök: Wibner Ágoston    ?

Jegyző: Ormai Antal        ?

 

Taglétszáma: 1900.         765 fő

Elnök: Krátzer József  1907-

Taglétszáma: 800 fő

 

Taglétszáma:    1910.         915 fő

Jegyző: Schlachta Károly

 

1910-től Pesthidegkúti Szent István Temetkezési Egylet

 

[Cz. V.]