Remetekertvárosi Keresztény Iparos Dalkör

Remetekertvárosi Keresztény Iparos Dalkör 1938-?

Az 1938. június 14-én tartott alakuló közgyűlésre elkészült pecsét körirata: Remetekertvárosi Keresztény Iparosok "Kárpátoktól az Adriáig" Dalköre volt. Zászlóval is rendelkeztek, karnagyuknak fizetést szavaztak meg, a munkanélküli tagok pedig felmentést kaptak a tagdíj fizetése alól. 

Céljuk: a magyar dalművészet ápolása, a karéneklés, a zenei oktatás fejlesztése, s ezen a réven a magyar kultúra és nemzeti eszme előmozdítása.

Rendezvényeken, előadásokon szerepeltek, hangversenyeket adtak.

Az alakuló taglétszám 24, székhelyük a Remetekertvárosi Polgári Kör helyisége, Remetekertváros, Szent István u.