Telefonelőfizetők

A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek névsora 1913. december.
Pesthidegkút.

1-es hívószám             Balázs Antal vendéglős, Hűvösvölgy

2-es                             Sicher és Ligeti mészgyára
3-as                             Balázs Antal vendéglős, Máriaremete (nyári állomás)

4-es                             Községi elöljáróság
5-ös                             hidegkúti Steinbach Elfrida

6-tos                           Máriaremetei kőbánya és mészégetőtelep, Supp és Sallai
8-cas                           Csendőrőrs, m. kir.
9-ces                           Első pesthidegkúti gőztégla, és tetőcserépgyár. Pintér és Balogh
10-es                           Wippner Mihály vendéglős

11-es                           Bartusek Károly, Első magyar gépkés- és acélárú szerszámgyár

 

A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek névsora 1920. május.
Pesthidegkút.

1-es hívószám             Balázs Antal vendéglős, Hűvösvölgy

2-es                             Sicher és Ligeti mészgyára
3-as                             Balázs Antal vendéglős, Mária- remete (nyári állomás)

4-es                             Községi elöljáróság

6-os                             Máriaremetei kőbánya és mészégetőtelep, Supp és Sallai
7-es                             Tóth Jenő dr. körorvos társadalombiztosítási járási orvos
8-as                             Csendőrőrs, m. kir.
9-es                             Első pesthidegkúti gőztégla, és tetőcserépgyár. Pintér és Balogh
10-es                           Wippner Mihály vendéglős

12-es                           Lázár Lothar min. tanácsos (nyári állomás)
13-as                           Csepcsányi Csaba dr.
14-es                           Társaskör, Máriaremete

 

A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek névsora 1929. május.
Pesthidegkút.

1-es hívószám             Kratzer József vállalkozó

2-es                             Murin László dr. postásorvos

3-as                             Perl Gyula cementgyári vezérigazgató

4-es                             Községi elöljáróság

7-es                             Kultúrház

8-as                             Csendőrőrs, m. kir.

10-es                           Wippner Mihály vendéglős

12-es                           Lázár Zoltán min. tanácsos

13-as                           Scholtz Endre dr.

Paulikovics Elemér műtőorvos, budapesti lakos, nyáron: Pesthidegkút, 643-98

Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) pesthidegkúti üdülőtelepe, gr. Klebelsberg út 224. Tel. 642-69