A Véka utcai (bezárt) temető sírjai

Vörös Tivadar – Vörös Éva:

Temető-mentés a Véka utcában — Időrendi vázlat

A Pesthidegkúti Helytörténeti Kör összejövetelin – természetesen – számos alkalommal szóba került a település lezárt temetője.  Elhatároztuk, megpróbálunk valamit átmenteni az utókornak, amíg lehetséges, ha másképp nem, legalább a dokumentáció szintjén. Így talán több emlék megmarad, mint a település korábbi temetőjéből, amelynek helyén ma a Mosbach park található.

Első lépésként a helyszínen, azaz a Véka utcai temetőben felírtunk néhány sírkőn még olvasható nevet, de hamar kiderült, nem is olyan egyszerű feladatra vállalkoztunk. Az elvadult növényzet miatt nehéz volt a sírok megközelítése, és sok helyen a feliratokat sem volt könnyű elolvasni. Megkopott, moha lepte, kidőlt-bedőlt sírkövekbe botlottunk.

2012. november 30. Javaslat a térképre

A könnyebb tájékozódás és a sírkövek helyének meghatározása végett egyik lelkes tagtársunk azonosításra alkalmas módszert dolgozott ki a világháló segítségével: egy Google-térképet tengelyekkel.

A térkép alapján könnyen elkészíthetőnek bizonyult egy hálós beosztás. A Véka utcával párhuzamos tengelyek betű, az utcára merőlegesek szám jelölést kaptak. A terepen a fákra dróttal felerősített kis táblák jelzik a tengelymetszeteket, pl. A1, B5. Az AB és az 1,2 tengelyek bezárt terület az A1-es parcella, a BC és a 1,2 tengely által bezárt a B1-es parcella, és így tovább.

                     

2013. január 04.  A táblák kihelyezése

Január 4-én, pénteken kimentünk a temetőbe. A Helytörténeti Kör jelzőtáblákat készítő tagjának irányításával megkezdődött a táblák rögzítése a fákra, terv szerint, két tengely között csatárláncban haladva. Így tartani lehetett a tengelyek közötti távolságot és az irányt. Folytatódott a sírfeliratok gyűjtése is, papíron, tollal, a táblák jelzései alapján. Sajnos a lelkes tagok száma gyorsan csökkent, így a munka javarészt a kitaláló-készítőre maradt.

 

2013. március 1.  A márciusi gyűjtés

Az téliesre forduló időjárás miatt – sok hó esett – nem lehetett adatokat gyűjteni. Csak március 13-án folytatódott a munka. Felírók Borsos Anna és Vörös Éva voltak, a Czaga Viktória által korábban összeállított táblázatot egészítették ki az új nevekkel.

 

2013. április 08.  A német katonasír

Ezen a napon csak e sorok írója és felesége mentek ki a temetőbe. Kitették a még hiányzó tengely-jelző táblákat, hogy a dokumentálás a körülményekhez képest pontos legyen. Természetesen gyűjtöttek sírfeliratokat is, és arra is kíváncsiak voltak, ténylegesen meddig terjed a temető.

A munka az A jelű táblákkal kezdődött, majd folytatódott a többivel az abc szerint. A tengelyek távolsága 15m, azaz 20 lépés. Egy lépés kb. 0,7m. Az átló 1,4x20 lépés, azaz 28 lépés. Amennyire a növényzet engedte, igyekeztek úgy elhelyezni a táblákat, hogy távolabbról is látható legyen. Az egyik C jelű tábla elhelyezésekor körbenézve feltűnt egy fakereszt és a felirat: Deutscher Soldat.

Meglepő fejlemény.

Ezen a napon végre elkészült az első abc sorrendbe szedett táblázat a sírfeliratokról.

2013. április 18.  A sírkő-dokumentálás befejezése

Sok gyermeksírt is találtunk, és dokumentáltunk, főleg az A8 parcellában.

A korábbi táblázatok összesítésével egy 112 nevet tartalmazó listát kaptunk. Egy időre le kellett zárnunk az adatgyűjtést, mivel az elvadult növényzet lehetetlenné tette egyes temetőrészek bejárását.

Felmerült, célszerű lenne a temető kitisztítása. Ha ezt meg tudnánk oldani, az eddigi eredmények alapján valószínűleg megduplázhatnánk az adatokat. 

 

2013. január 20. Az elkészült lista:

(A ’?’ jel már olvashatatlanná kopott betűket és számokat jelent. A sírokon olvasható, többnyire azonos vagy hasonló szöveget -  pl. élt … meghalt… vagy: ’Nyugodj békében’, stb. – nem vettük fel a ’Megjegyzés’ rovatba. Szögletes zárójelbe tettük az általunk számított születési, ill. halálozási dátumokat. A szerzők.)

Sorsz. Táblahely N É V É V S Z Á M N É V É V S Z Á M
1. C1 Andor Pálné (Árdúzer Apollónia) özv. 1869-1945    
2. C2 Anyánk      
3. D4 v.D5 Bachó István  1880-1941    
4. A8  Balass Józsika 1943-1945    
5. B7 Bauer, Elisabet  Alt 73 Jahres    
6. D4 Bayer Mátyás  Élt 26 évet    
7. C2 Bederna család      
8. D4 v.D5 Bettes Vilmos 1875-1941 Bettes Vilmosné szül.Suman Anna 1878-?
9.   Biri Géza                                              1878-19? Biri Gézáné sz. Szabó Lilla  1868-1937
10.   Biri Géza ifj. 193?-194?    
11. C1 v.C2 Bognár József 1860-1948    
12. A8  Borika      
13. D? Bozsek Antalné 1871-1940.03.08. Bozsek Antal 1876-19?
14. D3 Budik Ferencné özv. 1869-1947    
15. C1 v.C2 Buvari Imre 1876-1945 Buvari Imréné 1885-19?
16. D4 v.D5 Cunyi      
17. A8  Czemmel Márta 1944-1946    
18.   Csitárszky Etelka [1912]-1936    
19. A5 Dammenhart Jánosné 1874-1937    
20.   Decsi János 1932-1942    
21. C1 v.C2 Dedek Jenőné 1879-1947    
22. B7 Deutscher Soldat ?-?    
23.   Diszkant Alajosné sz. Kovács Katalin 1878-1940 Diszkant Alajos 1869-1946
24. A8  Dudika      
25. C1 Édesanyám      
26. A2 Édesanyánk      
27. C2 Édesanyánk      
28. B7 Engel János 1872-1945    
29. A6 Erdőffi András 1866-1939.09.26. Erdőffi Andrásné sz.Gutmaier Mária 1874-1947.05.04.
30. A6 Erdőssi József 1848.12.29.-1935.04.7.    
31. A8  Erzsikénk      
32. D4 Forgó Józsefné szül. Erdős Lívia 1873-1940    
33.   Galambos Géza 1894-1945    
34. A7 Gémes Annamária élt 33 napot    
35. D4 Grillmayer Márton 1916-1941.12.04    
36. C1 v.C2 Györgyikénk      
37. D4 Hágenbuch Jánosné özv. 1871-1940    
38.   Halász György élt 39 évet    
39.   Halbauer Markusz 1874-1940 Halbauer Markuszné 1877-?
40. C2 Hédikné 1945.02.07 Sulyik Józsefné  
41. A6/A7 Holczinger József 1885-1939    
42. B7 Horváth Dezső, szentmihályuri  1920 - 1943.01.7.    
43. A3 Horváth László 1908-1938 Horváth János 187?-1942
44. B v C Hölz, Karl 1877-1940 Riedel, Rudolfine  1884-?
45. A6 Huber, Martin  1856-1939 Huber, Katharina  1862-1943.
46.   Hulle Józsefné Élt 76 évet Hulle József Élt 92 évet
47. A5 Jandák Ferenc id. 1867-1938 Jandák Ferenc ifj. 1896-1939
48. D4 Jónás István 1913-1944    
49.   Kahn Györgyné özv. Élt 65 évet    
50. C1 v.C2 Karádi Vilmosné szül. Auer Katalin 1906-1945.11.28    
51. A2 Kellner, Maria sz. Thalviser 1878-1938    
52. D3 Keppler Pálné szül. Schefcsik Rozália 1904.01.31 - 1945.04.24.    
53. D4 Kiss Pálné özv. Élt 83 évet    
54.   Klobucsik Ferenczné 1876-1936    
55. C1 Kontrecz József 1859-1948 Kontrecz Józsefné 1866-1945
56.   Kovács Sándor ? - 1937    
57. A2 Kőszegi Johakimné Élt 54 évet    
58. A8  Kretz Anna 1938-1938    
59.   Krizbay Vilmos 1886-1938 Krizbay Vilmosné d. n. ?
60. A2 Kurucz János 1869-1941    
61.   Kuszmann Jánosné geb. Folláth Katalin ? - ? Kuszman János ? - ?
62. D4 v.D5 Laposa Lajos 1884-1942 Laposa Lajosné 1880-1948
63. D4 Leitner Ferencné 1901-1948 Leitner Ferenc 1906-?
64. A8  Lestál Vass Istvánka 1945.03 - 08.16.    
65. A4 Lippai András 1867-1938    
66. C1 v.C2 Macsuga Jánosné, özv.  1876-1946.12.31    
67. A7 Mária      
68. C1 Mélion József tart. százados Élt 46 évet    
69. A7 Murber, Johann  1937-1940    
70. B7 Nagy Ferenc 1867-1944    
71. D4 Németh Ferenc 1872-1948 Németh Ferencné 1880-?
72. A1 Név nélkül      
73. A7 név nélkül      
74. A8  név nélkül      
75. A2 Névtelen sírbolt      
76. D4 Noob Eva geb. Balazs 1875-1939    
77.   Noób, Éva 1875-1939    
78.   Nuszzsey István 1900-1945    
79. D3 Ott Antalné Élt 57 évet    
80.   Pajkossy László ? - 1936    
81. A6 Paulovits Gyuláné szül. Ditrioh Mária  1860-1904    
82. C2 Pavlik Pálné Élt 60 évet    
83. D? Pfneishl Györgyné Élt 61 évet    
84. A2 v.A3 Rátkay  1849-1938 és neje szül. Beöröndy Róza 1856-1928
85. A7 Rink, Géza  1940-1941    
86. D4 Ripszám Henrik 1864-1939 neje sz. Schneider Margit 1862-1945
87. D4 Schauelmacher Istvánné  1875-1940 Édes jó Apánk  
88. D3 Selmeca Imréné 1866-1945    
89. D3 Smatlák Ágostonné özv. 1881-1946    
90. A1 Sritzkopf Jánosné Élt 78 évet    
91. A7/A8 Stach Mária      
92.   Stadtmüller Borbála Élt 12 évet    
93. B1 Szabó Endre (?) 19?    
94. D3 Szabó István 1892-1945 neje: Horváth Teréz d. n.
95. C1 v.C2 Szabó Lajos 1888-1949    
96.   Szentiványi Imre pénzügyi főtanácsos 1877-1939    
97. C1 v.C2 Szmolen Pál 1878-1946    
98.   Szórád Imre 1875-1938 Szórád Imre ifj. 1899-1935
99. A8  Szucsán Évike 1946.09 - 1946.05.15.    
100. D4 v.D5 Tóth Mihály MÁV s.tiszt 1871-1942 Tóth Mihályné sz.Nagy Mária 1883-?
101. C1 Varga Lajos 1874-1945 Varga Lajosné 1873-?