Kovács Géza: Pesthidegkút neves családjai és lakói

Kovács Géza: Pesthidegkút neves családjai és lakói

 Forrás: Pesthidegkúti Helytörténeti Gyűjtemény

A    XIV. század elején Hidegkút királyi trombitások birtoka lett. Ők éltek itt nemesi rangban, s művelték kapott földjeiket vagy műveltették jobbágyaikkal a XV. század közepéig. Nagy Lajos király telepítette ide őket.

   Zolnay László: A magyar muzsika régi századaiból c. könyvből tudjuk, hogy a király a Veszprém megyei Gajdosbogdányból telepítette ide őket a: „Buda melletti Hidegkútra, Pilis megyében” Egyben a királyi „főétekfogómester” – magister dapiferorum – bíráskodása alá rendeli.

   A fent idézett könyv tanúsága szerint Hidegkúti Beer és leszármazottja, Hidegkúti László az 1320-as években megvette a Pilis megyei Hidegkút felét. László elesett I. Károly királynak Bazarába vajda ellen viselt hadjáratában. Utódja Hidegkúti Miklós, majd ennek utódja Hidegkúti János, aki 1347-ben megkapja Hidegkút másik felét. Birtokára vonatkozó okleveleit megerősíti. (Lásd: Radvánszky Béla-Závodszky Levente: A Hédervári családok oklevéltára)

   Egy másik királyi trombitás családról is említést tesz a könyv. (Hidegkúti) Antal vagy Anthonya Zsigmond király adományából Hidegkúton birtokos. Királyi 1 ő is. 1441-ben meghal, vele családjának fiúága megszakad. Leszármazottja (Hidegkúti) Lucia asszony4 aki Farnady Mátyás neje volt.  1441-ben Hidegkúton, majd 1450-ben Gercsén földbirtokos.

   De még egy királyi trombitás családról is tudunk. Cserkúti Tamás leszármazottja János is kir. trombitás 1351-ben. Az ő leszármazottja Péter 1378-ban szintén birtokos Hidegkúton.

Egy következő trombitás család:

   Zalai vagy Csányi egyik leszármazottja Zalai vagy Csányi Péter 1433-ban császári szenátor, Zsigmond király római koronázásán. Ő ekkor a budai Szent Péter mártír városi Szent Péter egyház kegyura, 1441-ben Zalai Péter néven I. Ulászló király trombitása. Budán lakik, hidegkúti birtokos. Ennek a Péternek testvére András és Jakab volt. Ők hárman örökölték a birtokot, mint adományt, Anthonya trombitás magtalan halála után. Majd Péternek fia már Hidegkúti Trombitás néven 1467-ben hidegkúti birtokos.

   Ezek voltak a Hidegkúti előnevű Trombitás családok Hidegkúton. Leszármazottjaikból egyházi karnagyok, s egyéb híres emberek kerültek ki.

   Hogy az 1500-as években mi lett a sorsuk, hova kerültek a török uralom idején, azt homály fedi. Lehet, hogy már a török uralom előtt eltűntek Hidegkút területéről. Elmenekültek vagy török rabságba kerültek.”