Utcák, terek

Pesthidegkút község elöljáróságától

K i v o n a t.  Pesthidegkút község képviselőtestületének 1949. július 11-én tartott képviselőtestületi rendes közgyűlési jegyzőkönyvéből.

Előadó: Viczkó Mihály vezetőjegyző. Elnök: Balázs Imre községi bíróh. (törvénybíró)

Előadó: előterjeszti a következő javaslatot.

A nemzetközi munkásmozgalom nagy halottjának, Dimitrov elvtársnak, aki a fasizmus elleni küzdelem és harc vezetésében szerzett világviszonylatban is elévülhetetlen érdemeket és eredményeket községünkben végigvezető Máriaremetei utat – emlékére Dimitrov útnak nevezzük el, továbbá az eddigi Vitéz utcát Táncsics Mihály útra az eddigi Hadúr utcát József Attila útra, az eddigi Hadak útját pedig Vörös hadsereg útjára változtassuk át. A Máriaremetei útból kiszélesedő Prohászka Ottokár nevű tér elnevezést szüntessük meg és folytatólagos számozással Dimitrov útja legyen.

            Előadó javaslatát a képviselőtestület egyhangulag elfogadja és meghozta a következő véghatározatot.

            A véghatározat száma: 124/1949.

            1949. július 11-től kezdődően Pesthidegkút községben lévő Máriaremetei út Dimitrov útjának, Vitéz utca Táncsics Mihály útjának, Hadúr utca József Attila útjának s a Hadak útja pedig Vörös hadsereg útjának neveztetik. Egyben a Máriaremetei útból kissé kiszélesedő Prohászka Ottokár tér elnevezés megszűnik és folytatólagos számozással Dimitrov útjának neveztetik. A képviselőtestület utasítja a község elöljáróságot, hogy a fentnevezett és megváltoztatott új utcanevekre az utca és házszámtáblákat haladéktalanul rendelje meg és rakassa fel. Kmft.

Viczkó Mihály s. k.                  Balázs Imre s. k.                Németh István s. k.

előadó, vezetőjegyző               bíró, h. törvénybíró              hitelesítő.