Gercsei birtokosok

Gercsei birtokosok Mohács előtt

 • 1302. Gerchei László
 • 1304. Pál fia Jakab a gerchei határban levő egy ekényi földjét eladja Gerchei Jakabnak és Péter fiainak, Domokosnak és Lászlónak
 • 1333-1334. egyházas hely, papja, Petrus de Gerche plébános
 • 1430. Gerchei Egyed fia, János – homo regius, azaz királyi biztos
 • 1465. Poris György, Chek János, Henczy Balázs gercsei birtokosok
 • 1472. Gerchei Poris Mihály, Gerchei Poris György királyi biztosok
 • 1473. nemes Gerchei György és Lőrinc
 • 1477. Buza László, Gerchei Poris György királyi biztosok
 • 1487. Gerchei Pethesy János
 • 1494. Gerchei Zomory Zorardus, Gerchei Ambrus, László, Zsigmond, János, Henczy Miklós királyi biztosok
 • 1511. Gerchei Poris Imre és felesége Dorottya eladja a nagyapjától örökölt birtokot 200 forintért Gerchei Poris Lőrinc özvegyének Katalinnak és fiának, Gáspárnak
 • 1512. Gerchei Kenthen Benedek özvegye zálogosítja el birtokát 12 arany forintért Gercsei Buza Jakabnak, testvérének Jánosnak, feleségének Katalinnak, Margit és Mária nevű leányainak
 • 1512. Gerchei Buza Jakab 3 forintért adja zálogba a Gercsén lévő Thwzokosfelden 4 holdat, Kaptharalja nevű helyen 2 holdat
 • 1516. Gerchei Lean Péter, Lean Bálint, Gerchei Hanczy Miklós királyi biztosok
 • 1518. A fehéregyházi pálos kolostor kapja adományként Hanczy Miklós és fia összes gercsei birtokrészét, a Csordajárón és Holczáron két hold szőlőjüket, a szilváson, a Parlagos nevű elhagyott szőlővel együtt
 • 1518. Gercsei Gelye János és Bernát gercsei területen két erdőcskét, az egyiket a Kallaskwzyn, a másikat Wasasgalyán, elzálogosít
 • 1520. nemes Gerchei Hanczy Máté fizet 20 magyar aranyforintot egy birtokért
 • 1522. Lean Péter királyi biztos
 • 1526. július 30. Gerchei Buza János királyi biztos járja Hidegkút határát, a határjáráson megjelent Gallya János de Gercse; királyi biztos még Gerchei Sebestyén Mátyás