Budaliget Érdekeit Védő Egyesület

Szögliget, majd Budaliget Érdekeit Védő Egyesület 1938-1947

 

Az alapszabálynak megfelelően

            - a régi szögligeti, illetve a Budaligetnek nevezett lakótelep kulturális és gazdasági érdekeinek előmozdítására létesített altruista egyesület mely „semminemű politikai és vallási kérdésekkel nem foglalkozik.”

            - működésében mindenféle politikai és vallási kérdést teljesen kikapcsolt, hogy a Budaliget minden rendű és rangú lakosságát kivétel nélkül célja megvalósítása érdekében tömöríthesse.

            - fennállása óta a nehéz gazdasági viszonyok folytán megfelelő saját helység hiányában tevékenységét, különösebb kulturális tevékenység nélkül, túlnyomóan a villanyvilágítás bevezetése, Budaligetnek telefonhálózatba való bekapcsolása, járatlan útjainak és gyalogjáróinak tagjai áldozatkészsége kapcsán való kiépítése és karban tartása, utcáinak fásítása a meglevő autóbusz közlekedésnek előnyösebbé tétele képezte.

            Mindezen céljainak elérését tagjai áldozatkészségéből eszközölte, mert a csekély tagsági díj még az adminisztrációra sem volt elegendő, s így az utak és járdák építése és karbantartása, valamint az autóbusz váróterem felépítése, hó-eltakarítás csak ily módon volt keresztül vihető, mert a hatóságoktól semminemű anyagi támogatásban nem részesült.

            Tisztviselői minden munkát ingyenesen láttak el, senki semmi tiszteletdíjat nem kapott.

            - működése során sem a nemzeti szocialista, „fascista” és más demokrata ellenes politikai párt vagy mozgalom kérdésében soha állást nem foglalt, ilyen fel sem merült

- az egyesület, s így választmányának tagjai is, az értelmiségből és a munkásokból választattak meg minden alkalommal

            - az egyesület vezetőinek és irányítóinak magatartása 1938 óta nem sértette a magyar nép érdekeit, 1945 után: népbírósági eljárás senki ellen nem folyt  

1939

Elnök: Lesch Károly

Alelnökök: dr. Daróczy Endre, Kozol Sándor, dr. Szörényi Rezső

Ügyész: dr. Kálmán Márton

Jegyzők: Kiss Lajos, dr. Pfeiffer István, Várkonyi Mátyás

Pénztárosok: Kerék József, Sipos György

Ellenőr: Nemes Sámuel, Szamosfalvi Miklós

Gazda: Rössler József

Választmányi tagok: Anlauf Mária, Bereczky Sándor, Brogli József, Bohunka Ernő, Cserhalmi Ernő, Duska Márton, Goreczky Ferenc, Giesz Ferenc, Hauptmann Lipót, Hintersehr Antal, Horváth Béla, Jandák József, Kreutz János, Kováts János, Pille József, Stefanek János, Kováts József, Losonczy Gyula, Lux Zoltán, Laputka István, Szabó János, Szabó Zoltán, Szabó Mihály.

Póttagok: Strombach István, Staudt Géza, Vásárhelyi Ernő, Stadtmüller Sebő

Számvizsgáló Bizottság: Ábend János, Molnár Károly, Schiess János

1943

Elnök: Goreczky Ferenc

Alelnök: Ábend János, Käszmann Ferenc, Kreutz Gyula

Jegyző: Losonczy Gyula

Gazda: Rössler József

Ellenőr: Horváth Béla, Papvári Elemér

Számvizsgáló biz. tagok: Janke Rezső, Szabó János

Számvizsgáló biz. póttagok: Schiess János, Strombach István

Választmányi tagok: Berecz Róbert, Bereczky Sándor, Bohunka Mátyás, dr. Daróczy Endre, dr. Szentléky Jenős, Nemes Sámuel, Géczy Barnabás, Naszvadi Sándor, Horváth Géza, Clair Ignác, Kováts János, Kováts Ferenc, Grillmayer Ferenc, Stefanek János, Staub Géza, dr. Pfeiffer István, Lengyel Géza, Várkonyi Mátyás, Tamássy Béla, v. Kiss Lajos, Béla Antal, Tass Lajos, Szabó Milos, Giesz Ferenc

Póttagok: Bucsek Henrik, Lux Zoltán, Merkli Kálmán, Fillér Ferenc